Category

Vatandaşlık
Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması
YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI  Yatırımı yoluyla Türk Vatandaşlığının kazanılması 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre en az 400 bin Amerikan Doları karşılığı taşınmazı satın alan ve bu taşınmazı 3 yıl süreyle satmayacağını taahhüt eden kişiler Türk Vatandaşlığına hak kazanacaklardır. Taşınmaz satın alarak Türk Vatandaşlığının kazanılması 2022 yılına kadar en az 250.000 Amerikan...
Read More
Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır
  TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır sorusunun cevabı 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda verilmiştir. Kanuna göre Türk vatandaşlığının kazanılması genel itibariyle doğumla veya sonradan kazanma olarak ikiye ayrılmaktadır. Türk vatandaşlığın sonradan kazanılması da kendi içinde üç gruba ayrılmaktadır. Bunların ilki yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığın kazanılması, ikincisi evlat edinilme ile Türk...
Read More
Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı
    EVLİLİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASI Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre yabancı bir kimsenin  Türk vatandaşı ile evlenmesi ona doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz.  Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıl evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere...
Read More
5 yıl ikamet şartıyla vatandaşlık
   5 YIL İKAMET ŞARTIYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI  5 yıl ikamet şartıyla Türk Vatandaşlığınının kazanılması 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 11. Maddesinde düzenlenmiştir. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı aranan şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Vatandaşlığa alınma devletin egemenlik hakkını ilgilendirdiğinden Türk vatandaşlığının kazanılması yetkili makamın takdirine bağlı olup, aranan şartları taşımış...
Read More
vatandaşlık reddi davası
TÜRK VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNUN REDDİNE KARŞI İPTAL DAVASI VE İTİRAZ YOLU Türk Vatandaşlık Başvurusunun Reddine Karşı İptal davası ve itiraz yolu vatandaşlık başvurusu olumsuz sonuçlanan yabancı kimselerin başvurabileceği hukuki çarelerdir. Her ne kadar vatandaşlık değerlendirme sürecinde idarenin takdir hakkı olsa da bu takdir hakkı hukuka uygun olarak kullanılmalıdır.  Ancak uygulamada Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün takdir...
Read More
Mavi Kart nedir-2
  Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları, çifte vatandaşlık hakkına sahip olmadıkları durumlarda bulundukları ülkenin sağladığı birçok haktan mahrum bırakılabilmektedir. Bu durumu önlemek ve Türk vatandaşlarının haklarını korumak amacıyla geliştirilen mavi kart uygulaması önemli bir çözüm sunmaktadır. Mavi kart, Türk vatandaşı olarak sahip olunan birçok hakkın korunmasına yardımcı olmak için kullanılan bir resmi belgedir. Mavi...
Read More
Meşruhatlı vize, Türkiye’ ye giriş yasağı bulunmasına rağmen kişilerin Türkiye’ye giriş imkanı sağlayan vizedir. Yabancı kimse tahdit kodundan dolayı veyahut ta giriş yasağı olmasından ötürü Türkiye’ye giriş yapamıyorsa meşruhatlı vize ile bu engellere rağmen Türkiye’ye giriş yapabilir. Kimler Meşruhatlı Vizeden Faydalanabilir? Vize amacının çalışma, eğitim, tedavi, evlilik gibi nedenlerin olduğu vizelere özel meşruhatlı vize denir....
Read More
  Türk vatandaşlık kanununa göre, kişi Türk vatandaşı olduğunu Türkiye cumhuriyeti sicil kayıtları, Nüfus cüzdanı, Pasaport ve pasaport yerine geçen belgeler ile ispat edebilir. Ayrıca olay, durum ve şartlara göre benzer resmi kayıt ve belgelerle Türk vatandaşlığı ispat edilebilir. Özellikle 1930-1940-1950’li yıllarda Türkiye-Suriye, Türkiye-Irak ve Türkiye-Lübnan  vatandaşları arasında birçok evlilik gerçekleştirilmiştir. Türkiye’den birçok kimse gelin...
Read More
Türk Vatandaşlığı Kanunun 12. Maddesi belirli vasıflara sahip kimselerin, Cumhurbaşkanı kararıyla istisnai yolla  Türk vatandaşlığını Kazanmasını düzenlemiştir. Buna göre; Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunmamak, Kanunda tespit edilmiş kişi gruplarından birisine dahil olmak, Cumhurbaşkanın kararı Şartlarının sağlanması ile istisnai yolla Türk vatandaşlığı kazanılır. İSTİSNAİ YOLLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASI İÇİN KANUNDA...
Read More
  Türk Vatandaşlık kanunu madde 10 Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasını düzenlemektedir. Buna göre Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. YETKİLİ MAKAM KARARI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI İÇİN GEREKLİ...
Read More
1 2

Ara