Category

Sınır Dışı Edilme
Türkiye’ ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması hâlinde bu süre en fazla on yıl daha artırılabilir.   Saygılarımla; Avukat Muhammed Fırat Selçuk Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık Not: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için...
Read More
Son zamanlarda İl Göç Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Koruma Başvuru sahibi kişilerin kimlikleri iptal edilerek başvuruları ret edilmektedir.  Söz konusu kimseler öncelikle il göç müdürlüğü tarafından mülakata alınmakta ardından mülakat sonucunda başvuruları ret edilerek aşağıda yer alan örnek karar ile bu kişilere tebliğ edilmektedir. Uluslararası Koruma başvuruları hakkında verilen ret kararlarının gerekçesi, duruma ve şartlara...
Read More
  TAHDİT KODU VE TÜRİYE’YE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI DAVASI Tahdit kodu, Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde yasalara aykırı fiiller işlediği tespit edilen veya yurt dışı istihbarat bilgileriyle hakkında bilgi toplanan yabancının siciline işlenen kayıtları ifade eder. Tahdit kodlarının konuluş sebepleri birbirinden farklılık göstermektedir. Yapılan eylemin önemine bağlı olarak ta Türkiye’ye giriş yasağı süresi değişiklik göstermektedir. Giriş...
Read More
Türk Hukukuna göre Yabancının Milli Güvenliği, Kamu Düzenini, Kamu güvenliğini, Kamu sağlığını ve Genel ahlakı ihlal edecek eylemlere başvurması halinde; Türkiye Cumhuriyetinden sınır dışı edilmesine karar verilir.   TÜRKİYE’DEN SINIR DIŞI KARARI VERMEYE YETİLİ MAKAM VE SÜRECİN İŞLEYİŞİ Sınır dışı etme nedenlerinden birisinin varlığı halinde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü talimatı üzerine veya re’sen Valilikler tarafından yabancı...
Read More

Ara