Category

Uncategorized
Tahdit kodları listesi ve kısa açıklaması aşağıdaki gibidir: V-68 (İkamet izni bakanlık iznine tabi) V-69 (İkamet izni iptal edilenler) V-70 (Sahte evlilik) V-71 (Adres değişikliğini bildirmeyen, gerçeğe aykırı beyan eden yabancılar) V-74 (Çıkışı bakanlık/valiliklere bildirilecek yabancılar) V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar) V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar)...
Read More
İHLAL SÜRESİ GİRİŞ YASAĞI SÜRESİ 90 güne kadar 3 ay 3-6 ay arası 6 ay 6 ay-1 yıl arası 1 yıl 1-2 yıl arası 2 yıl 2 yıldan fazla 5 yıl Vize İhlali ile Birlikte Yabancılar Hakkında Tahdit Kodu  Sınır dışı edilen yabancılar hakkında Ç114, G87, Ç141 gibi kodların konulmaktadır. Bazı kodlar bilgilendirici olduğu gibi...
Read More
 Saygılarımla; Avukat Muhammed Fırat Selçuk Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık Not: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayın
Read More
 Yatar-İnfaz Hesaplama Şartları Yatar – infaz hesaplama işlemi hakkında kesin hüküm verilen ve hapis cezasına çarptırılan kişinin en çok merak ettiği hukuki işlemlerden biridir. Fail hakkında verilecek infaz yatar kararını uzatan veya kısaltan suçlunun geçmişi ve mevcut koşulları ile ilgili birçok etken söz konusudur. İnfaz yatar süre hesaplama şartlarında dikkat edilmesi gereken unsurlar ,bu sürenin hesaplamasında...
Read More
Türkiye’de çalışma iznine sahip yabancı çalışanlar, İş Kanunda Türk vatandaşlarına tanınan hakların aynısına sahip olarak Türk İş kanunun güvencesi altındadır. Bu kişiler de iş sözleşmesinin haksız yere feshinden kaynaklı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı ve iş kanunda işçi lehine belirlenen birçok hakka sahiptir. Çalışanların bu haklarını elde etmesi ancak etkili ve sorunları pratik...
Read More

Ara