By

admin
Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının veya yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’ deki adli işlemleri veya idari işlemlerinden ötürü avukata ihtiyacı olabilmektedir. Bu durumdaki mutlaka bir noter aracılığı ile bir avukata vekaletname verebileceği unutulmamalıdır. Yurt dışında yaşayan bu kimseler bulundukları ülkedeki noter aracılığı ile yine bu ülkenin diline göre istedikleri avukatı vekil tayin ederler. Daha sonra bu vekaletnameyi...
Read More
Türk hukukuna göre yabancı ülke vatandaşı olmak yabancıların Türkiye’de miras hakkına engel bir durum teşkil etmez. Miras bırakanın Türkiye’de olan mal varlığının paylaşılması için varislerinin Mahkeme kararı ile tespit edilmesi gerekir. Bunun ardından miras varislerin arasında resmi olarak paylaşılabilir. Mirasçılık Belgesi Nedir ? Miras bırakanın geride bıraktığı mal varlığının nasıl paylaşılacağını ortaya koyan ve mahkeme...
Read More
Yabancıların Türkiye’de şirket açması, 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü kanunda ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bahsi geçen mevzuata göre Yabancı kimseler Türkiye’ye gelip şirket ana sözleşmesinde belirtmiş oldukları faaliyet alanına göre Türkiye’de ticari faaliyette bulunabilirler. Ticari faaliyet alanına göre ve şirket kurucularının isteği doğrultusunda yabancı kimseler, Kollektif şirket, Komandit şirket, Sermayesi...
Read More
Eşlerin yabancı olması veya eşlerden birinin yabancı olup diğerinin Türk vatandaşı olduğu boşanma davalarını yabancı boşanma davası olarak kavramlaştırabiliriz. Son zamanlarda çokça karşılaşılan bu tarz boşanma davaları, titizlikle takip edilmesi gereken Milletler Arası Özel Hukuk mevzuatında düzenlenen önemli bir dava türüdür. Yabancıların Türkiye’deki Boşanma Davalarında Hangi Ülke Hukuku Uygulanır? Milletler Arası Özel Hukuk Kanunu 14....
Read More
Bilindiği üzere Türkiye, gayri menkul sektörü itibariyle bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu nedenle birçok yabancı yatırımcı Türkiye’ye gelip taşınmaz satın alarak yatırım yapmaktadır. Ancak bu alım satım süreçlerinin bazı prosedürleri bulunmaktadır. Bu yazımızda birçok prosedürü olan yabancılara gayri menkul satışı ile ilgili bir çok bilgi bulabilirsiniz. Yabancıların Gayrimenkul Alım-Satım İşlerinde Gayri Menkul Değerleme Raporu...
Read More
Miiletler Arası Özel Hukuk Kanunun Madde 58 düzenlenen tanıma ve tenfiz davaları nedir? Tanıma davası: yabancı bir ülkede verilen mahkeme kararının Türkiye’de hüküm doğurması için veyahut ta Türk mahkemelerinde kesin hüküm veya kesin delil olarak kabul edilmesi için açılan dava türüdür. Buna örnek vermek gerekirse; Alman Mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de hüküm doğurması için...
Read More
Meşruhatlı vize, Türkiye’ ye giriş yasağı bulunmasına rağmen kişilerin Türkiye’ye giriş imkanı sağlayan vizedir. Yabancı kimse tahdit kodundan dolayı veyahut ta giriş yasağı olmasından ötürü Türkiye’ye giriş yapamıyorsa meşruhatlı vize ile bu engellere rağmen Türkiye’ye giriş yapabilir. Kimler Meşruhatlı Vizeden Faydalanabilir? Vize amacının çalışma, eğitim, tedavi, evlilik gibi nedenlerin olduğu vizelere özel meşruhatlı vize denir....
Read More
Apostil şerhi, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir.  Bu belge onay sistemiyle ilgili taraf devlet tarafından saptanan merci, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir...
Read More
Türkiye’de beş yıl boyunca kesintisiz bir şekilde ikamet eden yabancı kimseler gerekli diğer şartları da sağlaması halinde Türk vatandaşlığını kazanabilirler. ürk vatandaşlık kanununa göre Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olan kimseler Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler. Yine bunun yanında başvurucuların milli güvenlik açısından risk...
Read More
Tahdit kodları listesi ve kısa açıklaması aşağıdaki gibidir: V-68 (İkamet izni bakanlık iznine tabi) V-69 (İkamet izni iptal edilenler) V-70 (Sahte evlilik) V-71 (Adres değişikliğini bildirmeyen, gerçeğe aykırı beyan eden yabancılar) V-74 (Çıkışı bakanlık/valiliklere bildirilecek yabancılar) V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar) V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar)...
Read More
1 2 3 4 5

Ara