Faaliyet Alanları

Hangi Alanlarda Uzmanız

Faaliyet Alanları

YABANCILAR VE VATANADAŞLIK HUKUKU

Son yıllardan artan uluslararası etkileşim nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti göç ve cazibe merkezi bir ülke haline gelmiştir. Bunun neticesi olarak ta birçok yabancı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek istemektedir. Yine bununla beraber birçok  yabancı kimse vize başvurularında, oturma izninde ve çalışma izin başvurularında  hukuki problemlerle karşılaşmaktadır. Ofisimiz, Fasih Arapça konuşa bilen donanımlı Avukatlarıyla Yabancı Müvekkillerimizin bu tür problemlerine hızlı çözümler sunmaktadır.

YABANCI YATIRIM HUKUKU

Türkiye Cumhuriyeti ülkeye Döviz girdisini artırmak için yabancı yatırımcılara birçok  avantaj sunmaktadır. Ancak bu yatırımların güvence altına alınması güçlü bir hukuki desteğin varlığı ile mümkündür. İşte bu sebeple Ofisimiz Fasih Arapça konuşabilen Avukatlarıyla Yabancı yatırımcılara verdiği hukuki rehberlik hizmetiyle; Onların yatırımlarını Hukuki güvence altına almaktadır.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Türkiye Cumhuriyeti doğal güzellikleri ve refah yaşam şartlarıyla Yabancı Gayri Menkul yatırımcısı için bir yatırım cenneti durumundadır. Yapılan Gayri Menkul yatırımlarının korunması için gayri menkul satış sözleşmesinin Türk mevzuatına uygun bir şekilde hazırlanması gerekir. Ayrıca yatırımcının mağdur olmaması için gayri menkulün tapu sorgulamasının yapılıp tapuda ipotek veya şerh bulunup bulunmadığının uzman kişilerce araştırılması gerekmektedir. Gayri Menkul yatırımlarınızı tüm bu risklerden  Fasih Arapça konuşabilen alanında uzman Avukatlarımızla güvence altına alıyoruz.

İCRA- İFLAS HUKUKU

Uluslararası pazarın birbirine entegre olması ile Türkiye de komşu olduğu coğrafyayla ticari ilişkiler geliştiren bir ülke konumuna gelmiştir. Ancak bazı ticari uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda; Yabancı tacirler, ticari uyuşmazlıklardan kaynaklı Türkiye’deki para alacaklarını tahsil edememektedir. Hukuk ofisimiz, fasih Arapça konuşabilen Avukatlarıyla etkili ve pratik hukuki araçlarla yabancı müvekkillerimizin Türkiye’de tahsil edemedikleri alacaklarını İcra – İflas Hukuku yoluyla tahsil etmektedir.

İŞ HUKUKU

Türkiye’de çalışma iznine sahip yabancı çalışanlar, İş Kanunda Türk vatandaşlarına tanınan hakların aynısına sahip olarak Türk İş kanunun güvencesi altındadır. Bu kişiler de iş sözleşmesinin haksız yere feshinden kaynaklı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı ve iş kanunda işçi lehine belirlenen birçok hakka sahiptir. Çalışanların bu haklarını elde etmesi ancak etkili ve sorunları pratik yolla çözebilen bir hukuki destekle mümkündür. Hukuk Büromuz Fasih Arapça konuşa bilen ve İş Hukuku alanında uzman Avukatlarıyla size sonuç vaat eden çözümlerin üretmektedir.

AİLE HUKUKU

Hukuk büromuz, yabancıların kendi arasındaki veya bir tarafın Türk vatandaşı olduğu  evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili Milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde  Fasih Arapça konuşabilen uzman Avukatlarıyla hizmet verir.

ŞİRKETLER HUKUKU

Selçuk Hukuk Bürosu, Şirketler Hukuku alanında yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme, devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzmanlaşmıştır. Türkiye’de Ticari faaliyette bulunmak isteyen yabancı yatırımcılara  Fasih Arapça konuşabilen Avukatlarıyla  pratik çözümler sunarak; Türk mevzuatına uygun bir şekilde şirketlerin kuruluşu gerçekleştirmektedir.

ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Selçuk Hukuk Bürosu, yabancı müvekkillerine, Türkiye’deki hukuki işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi; Bu işlemlerinin Türk veya kendi ülke mevzuatlarına uygunluğunu sağlama ile  yabancı müvekkillerinin, uluslararası ticari uyuşmazlıklarının çözümü konularında, uyuşmazlığın Türkiye veya yurtdışında yargı veya sulh yollarından hangisiyle çözüleceğine bakılmaksızın, çok yönlü ve Fasih Arapça konuşabilen Avukatlarıyla hukuk danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır.

TİCARET HUKUKU

Türkiye gelişen ve globalleşen ekonomik yapısıyla yabancılara ait ticari işletmeler için  kar vaat eden bir ülke konumundadır. Bu yatırım fırsatları beraberinde hukuki ve ticari risklerden korunma ihtiyacı ortaya koymuştur. Türk Ticaret Hukuku ve Borçlar hukuku, ayrıntılı ve özellikli kurallara tabidir. Bu nedenle, olası hukuki risklerden korunmak için, Türkiye’de ticari faaliyet yürüten yabancı gerçek veya tüzel kişiler hukuki danışmanlar aracılığıyla faaliyetlerini yürütmesinde fayda vardır. İşte bu noktada Hukuk ofisimiz Fasih Arapça bilen Ticaret Hukukunda uzman kadrosu ile yabancı müvekkillerimizi bahsi geçen risklerden korumaktadır.

CEZA HUKUKU

Hukuk büromuz, yabancı müvekkillerin Türkiye’de karşılaştıkları adli vakıalarda Fasih Arapça bilen Avukatlarıyla Müvekkillerinin mağduriyet yaşamamaları adına; soruşturma evresinden Mahkemenin nihai kararına kadar olan süreci büyük bir titizlikle takip ederek etkin bir savunma hizmeti sunmaktadır.

MİRAS HUKUKU

Türk Anayasası, Miras hakkı ile ilgili düzenlemesinde yabancı ve vatandaş ayrımı yapmamıştır. Vefat eden veya gaipliğine hükmolunan yabancı gerçek kişinin Türkiye’deki mallarının mirasçılarına intikal ettirilmesi titizlikle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Hukuk ofisimizde Miras Hukuku alanında uzman ve Fasih Arapça konuşabilen Avukatlarıyla yabancı müvekkillerine sonuç odaklı çözümler sunmaktadır.

TANIMA VE TENFİZ

Tanıma yabancı bir ülkede bir Mahkeme hükmünün, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilmesi demektir. Bu da Türkiye’de tanıma davasının açılmasıyla gerçekleşir. Tenfiz ise mahkeme kararının verildiği ülke dışındaki bir ülkede bu kararın hükmünün zorla icra etkisini göstermesidir. Türkiye’deki yabancılar kendi ülkelerinde veya başka ülkelerde almış oldukları Mahkeme kararlarının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davalarının açılması gerekmektedir. Hukuk ofisimiz tanıma ve tenfiz davalarında uzman Fasih Arapça konuşabilen Avukatlarıyla Müvekkillerine hukuki çözümler üretmektedir. 

Yardım edecek birini mi arıyorsunuz?

Size yardım Edelim! Ulaşmak için: +90 505 946 47 72

info@selcuklawfirm.com
·  Mon – Fri 08:30-19:00

Ara