Yazılarımız

Türkiye'de çalışmak, öğrenci olmak, ikamet etmek...

Türkiye’ye Giriş Yasağı

Türkiye’ ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması hâlinde bu süre en fazla on yıl daha...

Yabancı Gayrimenkul Alımlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Satın alınan evin Gayri Menkul değerinin en az 75.000 Dolar olması durumda, ve Başvurucunun çocuklarının da on sekiz  yaşından  küçük  olması  halinde  tüm aile...
araç değer kaybı

Araç Değer Kaybı Davası

Türk hukukuna göre trafik kazası sonrası hasar gören araçta yapılan tamir, onarım işlemleri sebebiyle araçta meydana gelen değer kaybının tazmini için araç değer kaybı tazminat...

Uluslararası Koruma Talebinin Ret Edilmesi Ve O- 177 Kodu

Son zamanlarda İl Göç Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Koruma Başvuru sahibi kişilerin kimlikleri iptal edilerek başvuruları ret edilmektedir.  Söz konusu kimseler öncelikle il göç...

Turkuaz Kart

  Türkiye ekonomisine ve istihdamına olumlu etkisi olabilecek, ülke kalkınmasını destekleyen yatırımlar yapabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak, eğitim durumu ve mesleki deneyimi...

TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSPATI

  Türk vatandaşlık kanununa göre, kişi Türk vatandaşı olduğunu Türkiye cumhuriyeti sicil kayıtları, Nüfus cüzdanı, Pasaport ve pasaport yerine geçen belgeler ile ispat edebilir....

TAHDİT KODU VE TÜRİYE’YE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI DAVASI

  TAHDİT KODU VE TÜRİYE’YE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI DAVASI Tahdit kodu, Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde yasalara aykırı fiiller işlediği tespit edilen veya yurt dışı...

Türkiye’de Üniversite Eğitimi

Türkiye’de üniversite eğitimi, 2012 yılında Türk Hükumetinin başlattığı “Türkiye Bursları” programı ile yabancı öğrenciler için birçok avantaj sağlamaktadır. Burs programının başlatıldığı ilk sene 40.000...

Türkiye’deki Uluslararası Koruma Kapsamındaki Yabancıların Çalışma İzinleri

Türkiye’de yaşayan ve uluslararası koruma kapsamında yer alan yabancıların çalışma izinleri Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun ve diğer ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Çalışma izni şartları...
1 2 3 4

Ara