Yazılarımız

Türkiye'de çalışmak, öğrenci olmak, ikamet etmek...

Uluslararası Koruma Talebinin Ret Edilmesi Ve O- 177 Kodu

Son zamanlarda İl Göç Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Koruma Başvuru sahibi kişilerin kimlikleri iptal edilerek başvuruları ret edilmektedir.  Söz konusu kimseler öncelikle il göç...

Turkuaz Kart

  Türkiye ekonomisine ve istihdamına olumlu etkisi olabilecek, ülke kalkınmasını destekleyen yatırımlar yapabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak, eğitim durumu ve mesleki deneyimi...

TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSPATI

  Türk vatandaşlık kanununa göre, kişi Türk vatandaşı olduğunu Türkiye cumhuriyeti sicil kayıtları, Nüfus cüzdanı, Pasaport ve pasaport yerine geçen belgeler ile ispat edebilir....

TAHDİT KODU VE TÜRİYE’YE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI DAVASI

  TAHDİT KODU VE TÜRİYE’YE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI DAVASI Tahdit kodu, Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde yasalara aykırı fiiller işlediği tespit edilen veya yurt dışı...

Türkiye’de Üniversite Eğitimi

Türkiye’de üniversite eğitimi, 2012 yılında Türk Hükumetinin başlattığı “Türkiye Bursları” programı ile yabancı öğrenciler için birçok avantaj sağlamaktadır. Burs programının başlatıldığı ilk sene 40.000...

Türkiye’deki Uluslararası Koruma Kapsamındaki Yabancıların Çalışma İzinleri

Türkiye’de yaşayan ve uluslararası koruma kapsamında yer alan yabancıların çalışma izinleri Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun ve diğer ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Çalışma izni şartları...

İstisnai Yolla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk Vatandaşlığı Kanunun 12. Maddesi belirli vasıflara sahip kimselerin, Cumhurbaşkanı kararıyla istisnai yolla  Türk vatandaşlığını Kazanmasını düzenlemiştir. Buna göre; Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni...

Türkiye Cumhuriyeti İnsani İkamet İzni

Türkiye Cumhuriyeti, bulunduğu coğrafi konum sebebiyle Göç ve İnsan ticareti bakımından hedef ülke olmanın yanında transit ülke konumdadır. Bu nedenle hem hedef ülke hem...

Yabancıların Türkiye’de Çalışabilme Şartları

Yabancıların Türkiye’de çalışabilmesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iznine tabi kılınmıştır. Çalışma izni bakanlıkça düzenlenir ve geçerlilik süresi içerisinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve...
1 2 3