Yazılarımız

Türkiye'de çalışmak, öğrenci olmak, ikamet etmek...

Yurt Dışından Türkiye’deki Bir Avukata Nasıl Vekaletname Verilir?

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının veya yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’ deki adli işlemleri veya idari işlemlerinden ötürü avukata ihtiyacı olabilmektedir. Bu durumdaki mutlaka bir noter...

Yabancıların Türkiye’de Miras Hakkı

Türk hukukuna göre yabancı ülke vatandaşı olmak yabancıların Türkiye’de miras hakkına engel bir durum teşkil etmez. Miras bırakanın Türkiye’de olan mal varlığının paylaşılması için...

Yabancıların Türkiye’de Şirket Açması

Yabancıların Türkiye’de şirket açması, 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü kanunda ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bahsi geçen mevzuata göre Yabancı...

Yabancıların Türkiye’de Boşanması

Eşlerin yabancı olması veya eşlerden birinin yabancı olup diğerinin Türk vatandaşı olduğu boşanma davalarını yabancı boşanma davası olarak kavramlaştırabiliriz. Son zamanlarda çokça karşılaşılan bu...

Yabancı Taşınmaz Alımı

Bilindiği üzere Türkiye, gayri menkul sektörü itibariyle bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu nedenle birçok yabancı yatırımcı Türkiye’ye gelip taşınmaz satın alarak yatırım yapmaktadır....

Tanıma Ve Tenfiz Davası Nedir?

Miiletler Arası Özel Hukuk Kanunun Madde 58 düzenlenen tanıma ve tenfiz davaları nedir? Tanıma davası: yabancı bir ülkede verilen mahkeme kararının Türkiye’de hüküm doğurması...

Meşruhatlı Vize Nedir?

Meşruhatlı vize, Türkiye’ ye giriş yasağı bulunmasına rağmen kişilerin Türkiye’ye giriş imkanı sağlayan vizedir. Yabancı kimse tahdit kodundan dolayı veyahut ta giriş yasağı olmasından...

Apostil Şerhi Nedir?

Apostil şerhi, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli...

Türkiye’De Beş Yıl İkamet Etme Şartı İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türkiye’de beş yıl boyunca kesintisiz bir şekilde ikamet eden yabancı kimseler gerekli diğer şartları da sağlaması halinde Türk vatandaşlığını kazanabilirler. ürk vatandaşlık kanununa göre...
1 2 3 4 5

Ara