İcra – İflas Hukuku

Uluslararası pazarın birbirine entegre olması ile Türkiye de komşu olduğu coğrafyayla ticari ilişkiler geliştiren bir ülke konumuna gelmiştir. Ancak bazı ticari uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda; Yabancı tacirler, ticari uyuşmazlıklardan kaynaklı Türkiye’deki para alacaklarını tahsil edememektedir. Hukuk ofisimiz, fasih Arapça konuşabilen Avukatlarıyla etkili ve pratik hukuki araçlarla yabancı müvekkillerimizin Türkiye’de tahsil edemedikleri alacaklarını İcra – İflas Hukuku yoluyla tahsil etmektedir.

Ara