Tag

Sınır Dışı Edilme
Türk Hukukuna göre Yabancının Milli Güvenliği, Kamu Düzenini, Kamu güvenliğini, Kamu sağlığını ve Genel ahlakı ihlal edecek eylemlere başvurması halinde; Türkiye Cumhuriyetinden sınır dışı edilmesine karar verilir.   TÜRKİYE’DEN SINIR DIŞI KARARI VERMEYE YETİLİ MAKAM VE SÜRECİN İŞLEYİŞİ Sınır dışı etme nedenlerinden birisinin varlığı halinde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü talimatı üzerine veya re’sen Valilikler tarafından yabancı...
Read More
Haklarında Sınır dışı kararı verilmiş ancak söz konusu karar rağmen Türkiye’yi terk etmeyenlerden kolluk birimlerince yakalanmış olan kişiler hakkında Valilikler tarafından idari gözetim kararı alınarak Geri gönderme merkezlerinde tutulurlar.   Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan;  Kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden,  Sahte ya da asılsız belge kullanan,  Kabul edilebilir...
Read More

Ara