İdari Gözetim Geri Gönderme Merkezinde Tutulma


Haklarında Sınır dışı kararı verilmiş ancak söz konusu karar rağmen Türkiye’yi terk etmeyenlerden kolluk birimlerince yakalanmış olan kişiler hakkında Valilikler tarafından idari gözetim kararı alınarak Geri gönderme merkezlerinde tutulurlar.  

Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; 

 • Kaçma ve kaybolma riski bulunan,
 • Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, 
 • Sahte ya da asılsız belge kullanan, 
 • Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, -Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,

Hakkında Valilik tarafından idari gözetim kararı alınır. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülür. Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.

İDARİ GÖZETİM KARARININ KALDIRILMASI

İdari gözetim, devamında zaruret olup olmadığı hususunun belirlenmesi amacıyla her ay gözden geçirilir. Yabancının Geri gönderme merkezinde tutulmasına zaruret görülmeyen hallerde bu duruma derhal son verilir. Hangi hallerde idari gözetimin devamında zaruret olmadığı kanunda belirlenmiştir. 

Buna göre Aşağıdaki hallerde idari gözetimin devamında zaruret görülmeyebilir:

 1. Sınır dışı etme kararının, yabancının idari gözetime alınmasından itibaren altı ay içinde yerine getirilemeyeceğinin öngörülmesi.
 2. İdari gözetim altında bulunan yabancının, sınır dışı etme kararı alınmayacaklar kapsamına girdiğiyle ilgili ciddi emarelerin ortaya çıkması.
 3. Yabancı hakkında idari gözetim kararı alınmasına esas teşkil eden kaçma ve kaybolma riskinin ortadan kalkması.
 4. Yabancının gönüllü geri dönüş desteğine başvurması.
Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Koruma Başvurusu

İDARİ GÖZETİM KARARINA KARŞI MAHKEMEYE BAŞVURMA

İdari gözetim altına alınan kişi veya Avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE TUTULAN YABANCININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Geri gönderme merkezleri İç İşleri Bakanlığı tarafından işletilir. Yabancının Geri gönderme merkezindeki hakları şu şekildedir:

 1. Yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz verilir.
 2. Yabancıya; yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve Avukata erişme ve bunlarla görüşme yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkânı sağlanır.
 3. Yabancıya; ziyaretçileri, vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlisiyle görüşebilme imkânı sağlanır.
 4. Çocukların yüksek yararları gözetilir, aileler ayrı yerlerde barındırılır. Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda, Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır. 
 5. Göç alanında uzmanlığı bulunan ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Genel Müdürlüğün izniyle geri gönderme merkezlerini ziyaret edebilirler.


Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

NOT: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili Kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız!

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Taşınmaz Üzerinden İkamet (Oturum) İzni
Temmuz 12, 2023

Etiket Bulutu

75 bin dolar ikamet izni aile birleşim vizesi Evlilik ev üzerinden ikamet izni ikamet izinleri arasında değişiklik ikamet izni değişikliği ikamet izni nedir ikamet izni ret kararına karşı dava istisnai türk vatandaşlığı istisnai yolla türk vatandaşlığının kazanılması istisnai yolla vatandaşlık kazanma istisnai yolla vatandaşlık şartları Korunma ninem türk vatandaşıydı ben nasıl türk vatandaşı olabilirim o-177 tahdit kodu Sınır Dışı Edilme tahdit kodları ve anlamları tahdit kodu kaldırma tahdit kodu ne demek tahdit kodunun kaldırılması davası taşınmaz üzerinden ikamet izni taşınmaz üzerinden oturum izni turkuaz kart alma şartları turkuaz kart kime verilir turkuaz kart nasıl alınır turkuaz kart ne demek turkuaz kart nedir turkuaz kart ne işe yarar turkuaz kart vatandaşlık turkuaz kart çalışma izni turkuaz kart özellikleri türkiye'de yabancılara çalışma izni nasıl alınır türkiye aile birleşim vizesi nedir Türk vatandaşlığının ispatı uluslararası koruma altındaki yabancıların çalışma izni uluslararası koruma başvurusunun reddi kararına itiraz uluslararası koruma başvurusunun reddi kararının iptali uluslararası koruma başvurusunun reddine ilişkin karara karşı idari itiraz ve yargı yolu uluslararası koruma başvurusu reddine itiraz uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların çalışma izni Vatandaşlık yabancı ikamet izni yabancı çalışma izni için gerekli belgeler Yatırım Üniversite

Ara