Türkiye Cumhuriyeti Kısa Dönem İkamet İzni


Kanunda tespit edilmiş olan amaçlarla Türkiye’ye gelmek isteyen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilir. Kanunda kısa dönem ikamet izni alması öngörülen kişiler şöyledir; 

 1. Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler 
 2. Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
 3. Ticari bağlantı veya iş kuracaklar 
 4. Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar 
 5. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler 
 6. Turizm amaçlı kalacaklar 
 7. Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler 
 8. Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler 9. Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler 
 9. Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
 10. Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
 11. Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler 
 12. Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu 
 13. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları

Yukarıda sayılan kişi gurupları; Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak, İstenilmesi hâlinde vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi ve Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini müracaat makamına vermek zorundadır. Bu prosedürler sağlandıktan sonra başvuran kişiye en fazla 2 yıl için vize verilir.

 

Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

NOT: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili Kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız!

 

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Taşınmaz Üzerinden İkamet (Oturum) İzni
Temmuz 12, 2023

Ara