Tag

yabancıların çalışma izni alması
Türkiye’de yaşayan ve uluslararası koruma kapsamında yer alan yabancıların çalışma izinleri Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun ve diğer ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Çalışma izni şartları statü sahiplerine göre değişmektedir. Bu şartlar her statüye göre ayrı ayrı ele alınmıştır. 1.MÜLTECİLER VE İKİNCİL KORUMA STATÜ SAHİBİ KİMSELER: Mülteci ve ikincil koruma statü sahibi kişiler statüyü almalarından itibaren bağımlı...
Read More

Ara