Day

Temmuz 15, 2021
Türkiye’de üniversite eğitimi, 2012 yılında Türk Hükumetinin başlattığı “Türkiye Bursları” programı ile yabancı öğrenciler için birçok avantaj sağlamaktadır. Burs programının başlatıldığı ilk sene 40.000 öğrenci Türkiye’de eğitim görmek için burs başvurusu yapmışken bu sayı 2021’de bu sayı yaklaşık 180.000’e ulaşmıştır. BURS PROGRAMLARI: Türkiye Burs programları tam zamanlı ve yarım zamanlı burs programı olarak ikiye ayrılmaktadır....
Read More
Türkiye’de yaşayan ve uluslararası koruma kapsamında yer alan yabancıların çalışma izinleri Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun ve diğer ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Çalışma izni şartları statü sahiplerine göre değişmektedir. Bu şartlar her statüye göre ayrı ayrı ele alınmıştır. 1.MÜLTECİLER VE İKİNCİL KORUMA STATÜ SAHİBİ KİMSELER: Mülteci ve ikincil koruma statü sahibi kişiler statüyü almalarından itibaren bağımlı...
Read More