Category

İkamet
Türkiye Cumhuriyeti, bulunduğu coğrafi konum sebebiyle Göç ve İnsan ticareti bakımından hedef ülke olmanın yanında transit ülke konumdadır. Bu nedenle hem hedef ülke hem de transit ülke olmanın vicdani sorumluluğu yerine getirebilmek için kanunla özel bir ikamet türü olan İnsani İkamet izni düzenlenmiştir. İnsani İkamet İzniyle, diğer ikamet izinlerinde aranan şartlar aranmadan, özel durumu bulunan...
Read More
Türkiye Cumhuriyeti Uzun Dönem İkamet İzni Türkiye Cumhuriyeti Uzun Dönem İkamet İzni, Kanunda öngörülen şartları taşıyan yabancılara verilen ve Türk makamlarından izin alarak Türk Vatandaşlığından çıkıp yabancı ülke vatandaşlığına geçen eski Türk vatandaşlarına verilen ikamet izin türüdür. UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ KİMLERE VERİLİR: Türkiye’de kesintisiz en az 8 yıl ikamet izni ile kalmış yabancılara İç...
Read More
Kanunda tespit edilmiş olan amaçlarla Türkiye’ye gelmek isteyen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilir. Kanunda kısa dönem ikamet izni alması öngörülen kişiler şöyledir;  Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler  Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar Ticari bağlantı veya iş kuracaklar  Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar  Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri...
Read More
Aile ikamet izni, ailelerin bir arada yaşamalarına hizmet etmek için kabul edilmiştir. Buna göre Türk Vatandaşı veya eski Türk Vatandaşı ile evli olan yabancılar ve bunların çocukları aile ikamet izninden yararlanabilecektir. Bunların yanında Türkiye’de geçerli ikamet iznine sahip yabancı ile Mülteciler ve Geçici koruma statüsüne sahip olan kişilerin eş ve çocukları da aile ikamet izninden...
Read More
Öğrenci İkamet İzni, Yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim görecek kişiler ile ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim görecek kişiler için düzenlenmiştir. Buna göre öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süreleri ile sınırlıdır. Ayrıca Türkiye’de eğitim gören yabancının eş ve çocukları da Aile ikamet izni alabilecektir. ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR: Öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunacak...
Read More