İkamet Başvurusunun Reddi
İkamet Başvurusunun Reddi

İkamet İzni Başvurusu Reddi

İkamet izni başvurusu reddi, Türkiye’de ikamet izni almak isteyen yabancının başvurularında usule ilişkin eksiklik bulunması, başvuru gerekçesinin ikna edici olmaması, gerekli şartların mevcut olmaması ve benzeri sebeplerden kaynaklanabilmektedir. İkamet izni başvurusunun reddedilmesi halinde, itiraz ve iptal davası yoluna gidilebilmektedir.

İkamet İzni Başvurusu Reddi Sebepleri Nelerdir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve bu kanun uygulama yönetmeliğine göre aşağıdaki durumlarda ikamet izni başvurusu ret edilir. Buna göre:

 • Başvurulan ikamet iznine uygun gerekli şartların mevcut olmaması,
 • Başvurucu hakkında sınır dışı kararı bulunması,
 • Başvurucu hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması,
 • Evliliğin, ikamet izni almak amacıyla yapıldığının tespit edilmesi,
 • Başvurucunun Kamu sağlığı için tehdit olarak değerlendirilecek bir hastalık taşıyor olması,
 • Başvurucunun vize süresinin sona ermesinin ardından ikamet izni başvurusunda bulunması,

Hallerinde İkamet İzni başvurusu ret edilir. Ardından İkamet izni başvurusunun reddi kararı yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir.

Kısa dönem İkamet İzni Başvurusu Reddi Sebepleri Nelerdir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve bu kanun uygulama yönetmeliğine göre aşağıdaki durumlarda kısa dönem ikamet izni başvurusu ret edilir. Buna göre aşağıdaki hâllerde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

 • Kanunun 32 nci maddesinde aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,
 • İkamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi,
 • Zorunlu kamu hizmeti, görev, eğitim veya sağlık nedenleri haricinde son bir yıl içinde toplamda yüz yirmi günden fazla süreyle yurt dışında kalınması,
 • Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması,
 • Başvurucu hakkında sınır dışı kararı bulunması,
 • Başvurucu hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması,
 • Başvurucunun Kamu sağlığı için tehdit olarak değerlendirilecek bir hastalık taşıyor olması,
 • Başvurucunun vize süresinin sona ermesinin ardından ikamet izni başvurusunda bulunması,

Hallerinde Kısa Dönem İkamet İzni başvurusu ret edilir. Ardından İkamet izni başvurusunun reddi kararı yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir.

Aile İkamet İzni Başvurusu Reddi Sebepleri Nelerdir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve bu kanun uygulama yönetmeliğine göre aşağıdaki durumlarda Aile ikamet izni başvurusu ret edilir. Buna göre aşağıdaki hâllerde Aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

 • Kanunun 35 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında aranan şartların karşılanmaması veya ortadan kalkması,
 • Aile ikamet izni alma şartları ortadan kalktıktan sonra kısa dönem ikamet izni verilmemesi,
 • Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması,
 • Aile ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi,
 • Zorunlu kamu hizmeti, görev, eğitim veya sağlık nedenleri haricinde son bir yıl içinde toplamda yüz seksen günden fazla süreyle yurt dışında kalınması,
 • Evliliğin, ikamet izni almak amacıyla yapıldığının tespit edilmesi,
 • Başvurucu hakkında sınır dışı kararı bulunması,
 • Başvurucu hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması,
 • Evliliğin, ikamet izni almak amacıyla yapıldığının tespit edilmesi,
 • Başvurucunun Kamu sağlığı için tehdit olarak değerlendirilecek bir hastalık taşıyor olması,
 • Başvurucunun vize süresinin sona ermesinin ardından ikamet izni başvurusunda bulunması,

Hallerinde Aile İkamet İzni başvurusu ret edilir. Ardından İkamet izni başvurusunun reddi kararı yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir.

Öğrenci  İkamet İzni Başvurusu Reddi Sebepleri Nelerdir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve bu kanun uygulama yönetmeliğine göre aşağıdaki durumlarda Öğrenci ikamet izni başvurusu ret edilir. Buna göre aşağıdaki hâllerde Öğrenci ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

 • Öğrenci ikamet izni için aranan koşulların bulunmaması veya ortadan kalkması,
 • Öğrenimini sürdüremeyeceğiyle ilgili kanıtların ortaya çıkması,
 • İznin amacı dışında kullanıldığının yetkili makamlarca belirlenmesi,
 • Yabancı öğrenci hakkında geçerli sınır dışı etme kararı bulunması,
 • Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması,
 • Başvurucu hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması,
 • Başvurucunun Kamu sağlığı için tehdit olarak değerlendirilecek bir hastalık taşıyor olması,
 • Başvurucunun vize süresinin sona ermesinin ardından ikamet izni başvurusunda bulunması,

Hallerinde Öğrenci İkamet İzni başvurusu ret edilir. Ardından İkamet izni başvurusunun reddi kararı yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir. Türkiye Burslusu öğrencilerin öğrenci ikamet izinlerinin reddi, uzatılmaması veya iptali halinde burs veren kuruma bilgi verilir.

Uzun Dönem İkamet İzni Başvurusu Reddi Sebepleri Nelerdir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve bu kanun uygulama yönetmeliğine göre aşağıdaki durumlarda Uzun dönem ikamet izni başvurusu ret edilir. Buna göre aşağıdaki hâllerde Uzun dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

 • Kesintisiz en az 8 yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olma şartının bulunmaması,
 • Son 3 yıl içinde sosyal yardım almamış olma şartının bulunmaması,
 • Kendisinin veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olma şartının bulunmaması,
 • Geçerli sağlık sigortasına sahip olma şartının bulunmaması,
 • Başvurucu hakkında sınır dışı kararı bulunması,
 • Başvurucu hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması,
 • Başvurucunun Kamu sağlığı için tehdit olarak değerlendirilecek bir hastalık taşıyor olması,
 • Başvurucunun vize süresinin sona ermesinin ardından ikamet izni başvurusunda bulunması,
Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Tanıma ve Tenfiz Davası 2024

Hallerinde Uzun dönem İkamet İzni başvurusu ret edilir. Ardından İkamet izni başvurusunun reddi kararı yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir.

İkamet İzni Başvurusunda 32. Maddeye Göre Ret Sebebi Ne Demektir ?

İkamet izni başvurularında ya da uzatma başvurularında, ret kararı çoğunlukla benzer sebeplere dayanarak verilmektedir. Genel ret sebepleri olarak adlandırılan bu sebepler, hemen hemen tüm ikamet türleri bakımından geçerlidir. Uygulamada her ne kadar 32. madde ret sebepleri diye anılsa da aslında dolaylı olarak YUKK ve Yönetmelik bünyesindeki diğer hükümler de burada uygulama alanı bulmaktadır.

Bu çerçevede; genel ret sebepleri olarak sayılan ve uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni dışındaki diğer ikamet izin türleri bakımından ret sebebi teşkil eden durumlar şunlardır:

 • Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar veya bunların sahte olduğu anlaşılanlar,
 • Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az 60 gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar,
 • Türkiye’ye girişi yasak olanlar,
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler,
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlar,
 • Türkiye’de kalacağı süre boyunca geçerli olan sağlık sigortası bulunmayanlar,
 • Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacına ilişkin haklı sebep sunmayanlar,
 • Kalacağı süre boyunca yeterli olacak düzenli maddi imkânı bulunmayanlar,
 • Vize ihlalinden yahut önceki alacaklardan doğan borçları ödemeyi kabul etmeyenler veya halihazırda takip edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenler.

İkamet izni başvurusu reddi sebeplerinden birinin yabancı kişi hakkında söz konusu olması halinde, başvuru talebi reddedilir. Bu nedenle, sürecin başında böyle bir durumun olmadığından emin olunmalıdır. 

İkamet İzni Reddine Karşı İptal Davası
İkamet İzni Reddine Karşı İptal Davası

İkamet İzni Başvurusu Reddi Kararına Karşı İptal Davası Nedir?

Başvurusu yasal olarak uygun bulunmayarak ret kararı verilmesine ikamet izni başvuru reddi denilmektedir. Başvurusu ret edilen kimselerin telefonlarına mesaj gönderilerek başvurusunun ret edildiği bildirilir, ardından ikamet adreslerine ret kararı ve sebepleri yazılı olarak tebliğ edilir. 

İkamet izni ret kararının size tebliğ edilmesinin ardından 60 gün içerisinde ret kararına karşı İdare Mahkemesinde iptal davası açabilirsiniz. Ancak çok bilinen bir yanlıştır ki iptal davası açmanız size Türkiye’de yasal kalış hakkı vermez. Dava süresince Türkiye’de yasal kalış hakkı elde etmek için iptal davası açarken Mahkemeden tedbir kararı talep edilmelidir. Buna göre ikamet izni başvurusu retti kararı, kişi için telafisi mümkün olmayan zararlar doğurması durumunda Mahkeme yürütmenin durdurulmasına kararı verebilir. Böylece dava süresince Türkiye’de yasal kalış hakkı elde edebilirsiniz.

İkamet İzni Başvurum Reddedildi Yasal Haklarım Nelerdir?

İkamet izni başvurunuz ret kararı ikamet adresinize yazılı olarak tebliğ edilene kadar Türkiye’de yasal olarak kalabilirsiniz.  Telefonunuza mesaj gelmesi sadece bilgilendirme amaçlıdır. İkamet izni başvurusu reddi üzerine yabancının vize süresi varsa bu sürenin son bulmasından itibaren 10 günlük süre içinde Türkiye’den çıkış yapması gerekir. Yabancının vize süresinin olmaması durumunda ret kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 10 günlük süre içerisinde Türkiye’yi terk etmesi gerekir. Yabancı kimseler bu 10 günlük sürede ülkeyi terk etmemesi durumunda bu kişiler hakkında sınır dışı etme kararı alınır.

İkamet İzni Başvurusu Red Kararına Karşı Dava Açabilir Miyim?

İkamet izni ret kararının size tebliğ edilmesinin ardından 60 gün içerisinde ret kararına karşı İdare Mahkemesinde iptal davası açabilirsiniz. Ancak çok bilinen bir yanlıştır ki iptal davası açmanız size Türkiye’de yasal kalış hakkı vermez. Dava süresince Türkiye’de yasal kalış hakkı elde etmek için iptal davası açarken Mahkemeden yürütmenin durdurulması talep edilmelidir. Buna göre ikamet izni başvurusu retti kararı, kişi için telafisi mümkün olmayan zararlar doğurması durumunda Mahkeme yürütmenin durdurulmasına verebilir. Böylece dava süresince Türkiye’de yasal kalış hakkı elde edebilirsiniz.

İkamet İzni Başvurum Ret Edildi Tekrar İkamet İznine Başvuru Yapabilir Miyim?

6448 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu göre ikamet izni ret edilen kimse aynı ikamet türüne 6 ay boyunca başvuru yapamaz. Ancak farklı bir ikamet türüne veya aynı ikamet türü olsa bile farklı bir nedenle 6 ay beklemeden ikamet iznine başvuru yapabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İkamet İzni Başvurum Ret Edildi Ne Yapmam Gerekir.

Vize muafiyet sürenizin bulunmaması halinde ret kararının tebliğinin ardından 10 gün daha Türkiye’de kalabilirsiniz.

İkamet İzni Reddi Başvurumu Nereden Öğrenebilirim?

https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

İkamet İzni Başvurum Ret Edildi Yasal Süre İçerisinde Türkiye’yi Terk Etmezsem Ne Olur?

Öncelikle kaçak duruma düşersiniz. Polis kontrolüne yakalanmanız halinde hakkınızda sınır dışı kararı alınarak geri gönderme merkezinde idari gözetim altına alınırsınız.

İkamet İzni Başvurum Ret Edildi Tekrardan İkamet İznine Başvuru Yapabilir Miyim?

İkamet izni başvurunuzun ardından vize muafiyet süreniz varsa farklı bir ikamet türüne başvuru yapabilirsiniz. Aynı ikamet türüne ise 6 aya kadar başvuru yapamazsınız. Vize sürenizin bitmesi halinde Türkiye’den çıkış yaparak vize alıp gelmeniz gerekir.

 

Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

Not: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız.

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Kanada'daki Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi
Kanada’daki Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi 2024
Haziran 20, 2024
İsveç'teki Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi
Danimarka’daki Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi 2024
Haziran 20, 2024
İsveç'teki Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi
İsveç’teki Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi 2024
Haziran 20, 2024

Etiket Bulutu

5 yıl ikamet şartıyla vatandaşlık 75 bin dolar ikamet izni 200 bin dolar oturum izni Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanmak İçin Şartlar Nelerdir Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması İçin Gerekli Belgeler ev üzerinden ikamet izni genel yolla vatandaşlık ikamet izni iptali nedir ikamet izni iptaline karşı dava ikamet izni reddi ikamet izni reddi 32. madde ikamet izni ret kararına karşı dava ikamet şartıyla vatandaşlık Korunma Mavi karta kimler başvurabilir Mavi kart nedir Mavi kart sahiplerinin hakları MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ BAKIMINDAN ENGEL BİR HALİN BULUNMASI NEDENİYLE TÜRK VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNUN REDDİ NE DEMEKTİR? nüfus hizmetleri kanunu 27/a nedir Nüfus Hizmetleri Kanunu 27/A Nedir Nüfus Hizmetleri Kanunu 27/A Nedir oturum izni iptali nedir Suriyeliler Evlilik Yoluyla Vatandaşlık Kazanabilir Mi Sınır Dışı Edilme TANIMA TENFİZ DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR? Tanıma tenfiz davası Ne Kadar Sürer Tanıma tenfiz davası Yetkili mahkeme tanıma ve tenfiz davası nedir Tanıma Ve Tenfiz Davası Nedir Tanıma Ve Tenfiz Davası Nedir? taşınmaz üzerinden ikamet izni taşınmaz üzerinden oturum izni tedavi amaçlı oturma izni TÜRK VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNUN REDDİ SEBEBLERİ Türk vatandaşlığı kazanma türleri Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır Türkçe Öğrenme Nedeniyle İkamet İzni VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNUN REDDİNE KARŞI İPTAL DAVASI Vatandaşlık Yabancı boşanma kararının nüfusa işlenmesi Yabancı Boşanma Kararının Nüfusa İşlenmesi Yabancı Boşanma Kararının Nüfusa İşlenmesi Yabancılara Yasak Olan Meslek Grupları yatırım yoluyla türk vatandaşlığı Çalışma izni başvurusu nasıl ve nereye yapılır çalışma izni için gerekli evraklar çalışma izni nasıl alınır

Ara