Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık

Önleyici hukuk, özellikle ticari hayatta ortaya çıkabilecek önemli hukuki risklerin önceden analiz edilerek gerekli önlemlerin alınmasını ve bu şekilde sorunlar ortaya çıkmadan önlenmesini amaçlayan bir hukuk metodudur. Birçok ülkede yargılama süreçlerinin çok uzun olması nedeniyle Hukuki sorunun çözümü hem çok fazla zaman almakta hem de idari ve mali birtakım külfetleri beraberinde getirmektedir. İşte bu sebeple; Şirketimiz aşağıda ifade edilen Hukuki danışmanlık hizmetleriyle gerekli analizleri yaparak zamanında aldığı tedbirlerle Müvekkillerinin karma karışık Hukuki sorunlarla karşı karşıya kalmasını önlemektedir.

1. Yabancı Yatırım Hukuku

Türkiye Cumhuriyeti ülkeye Döviz girdisini artırmak için yabancı yatırımcılara birçok avantaj sunmaktadır. Ancak bu yatırımların güvence altına alınması güçlü bir hukuki desteğin varlığı ile mümkündür. İşte bu sebeple Ofisimiz Fasih Arapça konuşabilen Avukatlarıyla Yabancı yatırımcılara verdiği hukuki rehberlik hizmetiyle; Onların yatırımlarını Hukuki güvence altına almaktadır.

2. Gayrimenkul Hukuku

Türkiye Cumhuriyeti doğal güzellikleri ve refah yaşam şartlarıyla Yabancı Gayri Menkul yatırımcısı için bir yatırım cenneti durumundadır. Yapılan Gayri Menkul yatırımlarının korunması için gayri menkul satış sözleşmesinin Türk mevzuatına uygun bir şekilde hazırlanması gerekir. Ayrıca yatırımcının mağdur olmaması için gayri menkulün tapu sorgulamasının yapılıp tapuda ipotek veya şerh bulunup bulunmadığının uzman kişilerce araştırılması gerekmektedir. Gayri Menkul yatırımlarınızı tüm bu risklerden Fasih Arapça konuşabilen alanında uzman Avukatlarımızla güvence altına alıyoruz.

3. Şirketler Hukuku

Selçuk Hukuk Bürosu, Şirketler Hukuku alanında yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme, devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzmanlaşmıştır. Türkiye’de Ticari faaliyette bulunmak isteyen yabancı yatırımcılara Fasih Arapça konuşabilen Avukatlarıyla pratik çözümler sunarak; Türk mevzuatına uygun bir şekilde şirketlerin kuruluşu gerçekleştirmektedir.

Size yardım edelim!

Sorunlarınızın çözümü hakkında bir bilgiye sahip değilseniz ön danışmanlık hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Danışmanlık Formu

Ara