Ticaret Hukuku

Türkiye gelişen ve globalleşen ekonomik yapısıyla yabancılara ait ticari işletmeler için  kar vaat eden bir ülke konumundadır. Bu yatırım fırsatları beraberinde hukuki ve ticari risklerden korunma ihtiyacı ortaya koymuştur. Türk Ticaret Hukuku ve Borçlar hukuku, ayrıntılı ve özellikli kurallara tabidir. Bu nedenle, olası hukuki risklerden korunmak için, Türkiye’de ticari faaliyet yürüten yabancı gerçek veya tüzel kişiler hukuki danışmanlar aracılığıyla faaliyetlerini yürütmesinde fayda vardır. İşte bu noktada Hukuk ofisimiz Fasih Arapça bilen Ticaret Hukukunda uzman kadrosu ile yabancı müvekkillerimizi bahsi geçen risklerden korumaktadır.

Ara