Miras Hukuku

Türk Anayasası, Miras hakkı ile ilgili düzenlemesinde yabancı ve vatandaş ayrımı yapmamıştır. Vefat eden veya gaipliğine hükmolunan yabancı gerçek kişinin Türkiye’deki mallarının mirasçılarına intikal ettirilmesi titizlikle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Hukuk ofisimizde Miras Hukuku alanında uzman ve Fasih Arapça konuşabilen Avukatlarıyla yabancı müvekkillerine sonuç odaklı çözümler sunmaktadır.

Ara