Tag

Vatandaşlık
  Türk vatandaşlık kanununa göre, kişi Türk vatandaşı olduğunu Türkiye cumhuriyeti sicil kayıtları, Nüfus cüzdanı, Pasaport ve pasaport yerine geçen belgeler ile ispat edebilir. Ayrıca olay, durum ve şartlara göre benzer resmi kayıt ve belgelerle Türk vatandaşlığı ispat edilebilir. Özellikle 1930-1940-1950’li yıllarda Türkiye-Suriye, Türkiye-Irak ve Türkiye-Lübnan  vatandaşları arasında birçok evlilik gerçekleştirilmiştir. Türkiye’den birçok kimse gelin...
Read More
Türk Vatandaşlığı Kanunun 12. Maddesi belirli vasıflara sahip kimselerin, Cumhurbaşkanı kararıyla istisnai yolla  Türk vatandaşlığını Kazanmasını düzenlemiştir. Buna göre; Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunmamak, Kanunda tespit edilmiş kişi gruplarından birisine dahil olmak, Cumhurbaşkanın kararı Şartlarının sağlanması ile istisnai yolla Türk vatandaşlığı kazanılır. İSTİSNAİ YOLLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASI İÇİN KANUNDA...
Read More
  Türk Vatandaşlık kanunu madde 10 Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasını düzenlemektedir. Buna göre Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. YETKİLİ MAKAM KARARI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI İÇİN GEREKLİ...
Read More
Türk vatandaşlığını herhangi bir şekilde kaybetmiş kişilerin, yeniden Türk vatandaşlığına alınması için kanunda düzenlenmiş bir müessesedir. Kanun Türk vatandaşlığını kaybetme nedenine göre vatandaşlığa alınmayı; İkamet şartlı ve ikamet şartsız olarak ikiye ayırmıştır. Ancak her iki durumda da kişinin Vatandaşlığa alınması için Milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması şartı aranmıştır.  1.İKAMET ŞARTSIZ YENİDEN...
Read More
  Türk Vatandaşlık Kanun 8. Maddesine göre Türkiye’de doğan yabancı çocuğun Türk vatandaşlığını kazanması için; DOĞUMUN TÜRKİYEDE GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI GEREKİR: Doğumun, devletin siyasi sınırlarını oluşturan Kara Ülkesi, Hava Sahası ve Kara Sularında gerçekleşmesi gerekir. SOYBAĞI ESASINA GÖRE ANA/BABADAN VATANDAŞLIK KAZANAMAMIŞ OLMASI: Doğum anında Yabancı Anne ve Babasından dolayı doğumla beraber herhangi bir ülkenin Vatandaşlığını kazanmamış...
Read More
Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması, Türk vatandaşlığı kanunu 16. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Evliliğin geçerliliği; Tarafların evlenme ehliyetine ve şartlarına sahip olması ile sağlanır, bu durum çiftlerin evlenme anındaki kendi Milli hukuklarına göre belirlenir. Evlenme, nikahın kıyıldığı ülkenin hukukuna tabidir. Dolayısıyla evlenmenin yapıldığı Ülkede, isterse dini merasim veya medeni merasim ile yapılsın Türk Hukuku, bu...
Read More
Türk Vatandaşlığından çıkma hakkının kullanılabilmesi için kabul edilen ortak şart, yabancı bir devletin Vatandaşlığının kazanılması veya kazanılacak olmasıdır. Vatandaşlıktan çıkma Türk Vatandaşlık Kanunu 25. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Vatandaşlıktan çıkmak isteyen kimse, aşağıda yer alan dört şartı birlikte gerçekleştirmiş olması gerekir.  Başvuruda bulunan kişinin ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Herhangi bir nedenle...
Read More
Kanun bazı şartların varlığı halinde evlat edinme yolu ile Yabancı Evlatlığın, Türk Vatandaşlığını kazanabileceğini kabul etmiştir. Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunu Madde 18’e göre evlat edinme ehliyet ve şartları hakkında, tarafların her birinin evlat edinme anındaki Milli Hukukları uygulanır. Buna göre Türk mevzuatında Evlat Edinme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması için...
Read More
Doğumun evlilik birliği içerisinde gerçekleşmemesi durumunda; Çocuğun Türk Vatandaşlığını kazanabilmesi için Anne veya Babadan hangisinin Türk vatandaşı olduğu önemli bir husustur. Zira Türk Medeni kanununa göre, Evlilik birliği dışında doğan çocuk ile Ana arasından soy bağı doğumla beraber herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmaksızın kendiliğinden kurulur. Dolayısıyla Anne Türk vatandaşı, Baba yabancı Evlilik birliği dışında...
Read More

Ara