Türk Vatandaşlığından Çıkma


Türk Vatandaşlığından çıkma hakkının kullanılabilmesi için kabul edilen ortak şart, yabancı bir devletin Vatandaşlığının kazanılması veya kazanılacak olmasıdır. Vatandaşlıktan çıkma Türk Vatandaşlık Kanunu 25. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Vatandaşlıktan çıkmak isteyen kimse, aşağıda yer alan dört şartı birlikte gerçekleştirmiş olması gerekir. 

 1. Başvuruda bulunan kişinin ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekir.
 2. Herhangi bir nedenle Yabancı devlet vatandaşlığını kazanmış veya kazanacağına dair güçlü emareler bulunması gerekir
 3. Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti bakımından aranan kişi olmaması gerekir.
 4. Hakkında herhangi bir Mali ve Cezai tahdit bulunmaması gerekir.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN  ÇIKMAK  İÇİN  İZİN  BELGESİ

Türk Vatandaşlığından çıkmak için İzin belgesi, kişinin başka bir devlet vatandaşlığına geçmesine yetkili Türk makamlarınca izin verildiğini gösteren belgedir. Bu belge Türk Vatandaşlığından çıkmak isteyen ancak henüz yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmamış kimselere verilir. İç İşleri Bakanlığınca verilen bu izin, kişinin Türk vatandaşlığını kaybetmesine neden olmaz. Bu belgenin süresi 2 yıl olup, bu süre içerisinde izin belgesi alan kimse yabancı devlet vatandaşlığının kazanılması yolunda yapmış olduğu girişimler hakkında yetkili Türk makamlarına bilgi ve belgeleri vermekle mükelleftir. Verilen 2 yılık sürenin sonunda Yabancı devlet vatandaşlığını kazananlar, vatandaşlığı kazandıklarına dair bilgi ve belgeleri Türk makamlarına vermelidir. Daha sonra İç İşleri Bakanlığı, hazırlanan çıkma belgesini imza karşılığında bu kişilere verir. İlgili kişiye çıkma belgesinin verilmesi ile Türk Vatandaşlığını kaybetmiş olur.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMANIN SONUÇLARI:

 1. İlgili kişi hakkında sonuçları: İzin alarak Türk Vatandaşlığından çıkan doğumla Türk Vatandaşlığını kazanmış kimseler ve onların 3. Dereceye kadar olan altsoyu kanunda tespit edilen haklar dışında kalan haklardan Türk Vatandaşları gibi faydalanmaya devam edeceklerdir. Buna göre,
Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSPATI

 • Seçme – seçilme hakkı,
 • Muafen araç veya eşya ithal etme hakkı,
 • Kamu personeli olma hakkı hariç geriye kalan haklardan Türk Vatandaşları gibi faydalanmaya devam edecektir.

  Tüm bunlarla beraber bu kişiler askerlik hizmeti yapma yükümlüğünden muaf tutulacaktır.

 1. Eşe Olan Etkisi: Buna göre Eşlerden birinin Türk Vatandaşlığından izin alarak çıkması; diğer eşin Türk Vatandaşlığını etkilemez.  

 1. Çocuklara Olan Etkisi: Türk Vatandaşlığını kaybeden Ana ya da Babanın talebinin bulunması ve diğer Eşin de Muvafakat vermesi halinde çocukları da kendileri ile birlikte Türk vatandaşlığını kaybederler. 


Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

NOT: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili Kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız!

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Taşınmaz Üzerinden İkamet (Oturum) İzni
Temmuz 12, 2023

Ara