Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması, Türk vatandaşlığı kanunu 16. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Evliliğin geçerliliği; Tarafların evlenme ehliyetine ve şartlarına sahip olması ile sağlanır, bu durum çiftlerin evlenme anındaki kendi Milli hukuklarına göre belirlenir. Evlenme, nikahın kıyıldığı ülkenin hukukuna tabidir. Dolayısıyla evlenmenin yapıldığı Ülkede, isterse dini merasim veya medeni merasim ile yapılsın Türk Hukuku, bu Evliliği geçerli saymaktadır.  

TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLENME YOLUYLA KAZANILMASININ ŞARTLARI

  1. Türk Vatandaşı ile evli olan Yabancının en az 3 yıldan beri evli ve evliliğinin devam ediyor olması gerekir.
  2. Çiftlerin Aile birliği içinde yaşaması gerekir.
  3. Çiftlerin Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmaması gerekir. 
  4. Başvuru yapan Yabancı eşin, Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması şartları aranır. 

TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLENME YOLUYLA KAZANILMASINDA BAŞVURU SÜREÇLERİ

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, illerde oluşturulan vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu tarafından yapılır. Komisyon taraflar arasında gerçek ve müşterek bir yaşamın var olup olmadığını araştıracaktır.

Ayrıca İldeki Emniyet müdürlüğü tarafından vatandaşlık başvurusu yapan şahsın Aile birliği içinde yaşayıp yaşamadığı, Evlilik birliği içerisinde bağdaşmayacak şekilde fuhuş yapmak ve fuhşa aracılık etmek gibi davranışların olup olmadığı; Milli güvenlik ve Kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halin bulunup bulunmadığı hususları tutanağa kayıt edilerek İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gönderilecektir. Müdürlükte gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere dosyayı komisyona havale eder.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı ve eşi, komisyon tarafından ayrı ayrı ve birlikte mülakata tabi tutulmak suretiyle evliliğin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılmış bir evlilik olup olmadığı araştırır. Mülakat sonucunda oluşan kanaat evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin mülakat formuna yazılır. İl müdürlüğünce dosya karar alınmak üzere İç İşleri Bakanlığa gönderilir ve bakanlık uygun görülenleri vatandaşlığa alabilecektir. 

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Yurtdışında yapılacak Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması başvurusunda; Vatandaşlık Başvuru İnceleme izleme komisyonu yerine muavin konsolos veya daha üst yetkili sorumlu kılınmıştır. Konsolosluk tarafından yabancı kişi ve eşi ayrı ayrı ve birlikte, evliliğin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılmış bir evlilik olup olmadığının tespiti için mülakata tabi tutulur. Mülakat sonucunda oluşan olumlu veya olumsuz kanaat evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin mülakat formuna açık bir şekilde yazılır. Yabancının bulunduğu devletin kanunları izin verdiği takdirde sabıka kaydı istenir ve yabancının Türk vatandaşı eşi ile evlilik kaydının resmi makamlarda bulunup bulunmadığı araştırılarak elde edilen bilgi ve belgeler dosyaya eklenir ve karar alınmak üzere İç işleri Bakanlığa gönderilir.

 

Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

NOT: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili Kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız!

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Taşınmaz Üzerinden İkamet (Oturum) İzni
Temmuz 12, 2023

Ara