Evlilik Birliği Dışında Doğan Çocuğun Türk Vatandaşlığını Kazanması


Doğumun evlilik birliği içerisinde gerçekleşmemesi durumunda; Çocuğun Türk Vatandaşlığını kazanabilmesi için Anne veya Babadan hangisinin Türk vatandaşı olduğu önemli bir husustur. Zira Türk Medeni kanununa göre, Evlilik birliği dışında doğan çocuk ile Ana arasından soy bağı doğumla beraber herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmaksızın kendiliğinden kurulur. Dolayısıyla Anne Türk vatandaşı, Baba yabancı Evlilik birliği dışında doğan Çocuğun Türk vatandaşlığını kazanması; Herhangi bir işleme gerek kalmaksızın aslen gerçekleşir.

Baba Türk Anne yabancı, Evlilik birliği içerisinde doğmamış Çocuk arasında soy bağının kurulması; Kanunda ön görülmüş belli şartlara bağlıdır. 

BABA TÜRK VATANDAŞI ANA YABANCI, EVLİLİK BİRLİĞİ DIŞINDA DOĞAN ÇOCUĞUN TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMASI:

Evlilik birliği dışında doğan çocuğun, Babası Türk vatandaşı Anası yabancıysa Çocuk ile Baba arasındaki biyolojik soy bağı, Hukuki soy bağı olarak kabul edilmemektedir. Türk Vatandaşlığı Kanunu 7. Maddesi uyarınca “Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.” Hükmü uyarınca Baba Türk Ana yabancı Evlilik birliği dışında doğan çocuğun Türk vatandaşlığını kazanması; Çocukla Baba arasındaki biyolojik soy bağının yapılacak Müracaatla hukuki soy bağı haline gelmesiyle gerçekleşir.

Milletler Arası Özel Hukuk Kanunun 16. Maddesine göre çocuk ile Babanın soy bağı kuruluşu:

  1. Çocuğun doğum anındaki Milli Hukukuna göre kurulur. Kurulamaması halinde,
  2. Çocuğun yerleşim yeri Hukukuna göre kurulur. Kurulamaması halinde,
  3. Ana veya Babanın çocuğun doğum anındaki Milli Hukuklarına göre kurulur. Kurulamaması halinde,
  4. Anne ve Babanın Çocuğun doğum anındaki müşterek yerleşim yeri Hukukuna göre kurulur. Kurulamaması halinde,
  5. Çocuğun doğum yeri Hukukuna göre Baba ile arasında Hukuki soy bağı kurulur.
Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Yeniden Türk Vatandaşlığına Alınma

Evlilik birliği dışında doğan Çocuk Türk vatandaşı Baba ile arasında hukuki soy bağının kurulmasıyla; Doğum anından itibaren Türk Vatandaşlığını kazanmış olacaktır.

SOY BAĞININ KURULMASINDA YETKİLİ HUKUKUN TÜRK HUKUKU OLMASI:

Milletler arası özel hukukuna göre soy bağının kurulması için yetkili hukukun Türk hukuku olması durumunda olay ve durumlara göre değişkenlik gösterebilmekle beraber;

  • Nesebin Tashihi,
  • Babalığın Hükümle Tahakkuk etmesi,
  • Tanıma,

Gibi hukuki araçlarından biriyle Baba ile evlilik birliği dışında doğan Çocukla Hukuki soy bağı kurulur. Bunun sonucunda Çocuk doğumdan itibaren Türk Vatandaşlığı kazanılmış olur.


Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

NOT: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili Kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız!

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Taşınmaz Üzerinden İkamet (Oturum) İzni
Temmuz 12, 2023

Ara