Evlat Edinme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması


Kanun bazı şartların varlığı halinde evlat edinme yolu ile Yabancı Evlatlığın, Türk Vatandaşlığını kazanabileceğini kabul etmiştir. Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunu Madde 18’e göre evlat edinme ehliyet ve şartları hakkında, tarafların her birinin evlat edinme anındaki Milli Hukukları uygulanır. Buna göre Türk mevzuatında Evlat Edinme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması için aşağıdaki şartlar ön görülmüştür..

  1. Geçerli bir evlat edinme için Türk Medeni kanunda ön görülen şartların gerçekleşmiş olması gerekir.
  2. Evlat edinilecek ergin olmayan kişinin Milli güvenlik ve Kamu düzeni bakımından engel bir halinin bulunmaması gerekir.
  3. Evlatlığın Küçük olması gerekir. Bu durumda evlatlığın ergin olup olmadığının tespiti kişinin kendi Milli hukukuna, vatansız olması halinde Türk Medeni Kanuna göre belirlenir.

Yukarıda bahsi geçen şartların sağlanması halinde evlatlık Mahkeme kararından itibaren Türk Vatandaşlığını kazanmış sayılacaktır.


Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

NOT: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili Kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız!

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Türkiyede Doğan Yabancı Çocuğun Türk Vatandaşlığını Kazanması

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Taşınmaz Üzerinden İkamet (Oturum) İzni
Temmuz 12, 2023

Ara