Türkiye Cumhuriyeti Aile İkamet İzni

Aile ikamet izni, ailelerin bir arada yaşamalarına hizmet etmek için kabul edilmiştir. Buna göre Türk Vatandaşı veya eski Türk Vatandaşı ile evli olan yabancılar ve bunların çocukları aile ikamet izninden yararlanabilecektir. Bunların yanında Türkiye’de geçerli ikamet iznine sahip yabancı ile Mülteciler ve Geçici koruma statüsüne sahip olan kişilerin eş ve çocukları da aile ikamet izninden yararlanabilirler.  

Aile ikamet iznin alınabilmesi için ikamet izni talebinde bulunan kişinin masraflarının Türk Vatandaşı veya Türkiye’de kanunen bulunan aile üyesi yabancı tarafından karşılanacağının taahhüt edilmesi gerekir. 

AİLE İKAMET İZNİ SÜRESİ:

Aile ikamet izni süresi, destekleyicinin ikamet izin süresi nazara alınarak hesap edilir. Süre en fazla 3 yıl olabilir. Fakat hiçbir zaman destekleyicinin ikamet izninden daha uzun süre aile ikamet izni verilemez.

AİLE İKAMET İZNİ ALINABİLMESİ İÇİN DESTEKLEYİCİDE BULUNMASI GEREKLİ ŞARTLAR:
 1.  Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık
  geliri bulunmak 
 2. Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak ve tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmak
 3. Başvuru tarihi itibarıyla, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemek 
 4. Türkiye’de en az bir yıldır ikamet izniyle kalıyor olmak 
 5. Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmak

Bilimsel amaçlı ikamet izni olanlar ve çalışma izni sahibi yabancılar hakkında Türkiye’de en az bir yıldır ikamet ediyor şartı aranmayacaktır. Yine eski Türk Vatandaşları ile Türk Vatandaşı ile evli olan yabancılar içinde 1 yıldır Türkiye’de ikamet ediyor şartı aranmayacaktır. 

Yine yukarıdaki şartların istisnası olarak Türkiye’de bulunan Mülteciler ve Geçici koruma statüsünde bulunan kişiler hakkında gelir standardı şart aranmadan Aile ikamet izni verilecektir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  İkamet İzni (Oturum İzni) İptali Nedir ?
AİLE İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNDA BULUNAN YABANCININ TAŞIMASI GEREKLİ OLDUĞU ŞARTLAR: 
 1. Başvuruda bulunan kişinin aile üyesi olduğunu gösteren bilgi ve belgeleri ibraz etmek 
 2. Destekleyici ile birlikte yaşadığını veya yaşama niyeti taşıdığını ortaya koymak 
 3. Evliliği aile ikamet izni alabilmek amacıyla yapmamış olmak
 4. Eşlerden her biri için on sekiz yaşını doldurmuş olmak 
 5. Türkiye’ye girişine izin verilmeyen yabancılardan olmaması şartları aranmaktadır.

 

Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

NOT: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili Kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız!

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Taşınmaz Üzerinden İkamet (Oturum) İzni
Temmuz 12, 2023

Ara