Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 

Yatırımı yoluyla Türk Vatandaşlığının kazanılması 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre en az 400 bin Amerikan Doları karşılığı taşınmazı satın alan ve bu taşınmazı 3 yıl süreyle satmayacağını taahhüt eden kişiler Türk Vatandaşlığına hak kazanacaklardır. Taşınmaz satın alarak Türk Vatandaşlığının kazanılması 2022 yılına kadar en az 250.000 Amerikan Dolar değerindeyken bu tarihten sonra yapılan değişiklikle ile yatırım miktarı en az 400.000 Amerikan Dolarına çıkartılmıştır.

En az 400.000 Amerikan Doları değerinde taşınmaz satın alarak Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı aranan şartları taşıması ve aşağıda yer alan prosedürleri yerine getirmesi halinde yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilir.

İçindekiler

YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA YOLLARI

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması Türk Vatandaşlığı Kanunu uygulama yönetmeliği 20. Maddesinde düzenlenmiştir. Yabancı kimse aşağıda belirtilen yatırım yollarından biri üzerinden yatırım yaptığı takdirde Türk vatandaşlığını kazanabilir. Yatırım Yoluyla Türk vatandaşlığının kazanımında başvurucunun yanında, başvurucunun yabancı eşi ve 18 yaşından küçük çocukları da Türk vatandaşlığına alınabilirler.

Yatırım yapılacak yollar şu şekilde sıralanabilir;

 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek,
 • En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın alıp tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koydurmak,
 • En az 50 kişilik istihdam oluşturmak,
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunmak,
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma üç (3) yıl tutmak şartıyla satın alma,
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç (3) yıl elinde tutma şartıyla satın alma

Yollarından biri üzerinden yatırım gerçekleştirilerek Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunabilir.

Bu yatırım yollarından biri üzerinden ülkeye yatırım yapanlar gerekli diğer şartları da karşıladıkları takdirde Cumhurbaşkanı kararıyla Türk Vatandaşlığını kazanabilirler.

Türk Vatandaşlığını Kazanım İçin Yatırım Türleri

YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 

En az 400.000 Amerikan Doları değerinde taşınmazın, irtifak hakkı veya kat mülkiyeti alımıyla Türk Vatandaşlığına başvuru yapılabilir. Ancak söz konusu satın almada 400.000 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirasının peşin ödenmesi ve taşınmaz ise 3 yıl boyunca satılmayacağına veya irtifak hakkı ve kat mülkiyeti ise 3 yıl boyunca devir ve terkin yapılmayacağının ilişkin gerekli şerhin tapu siciline şerh edilmesi gerekir.

YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 

En az 400.000 Amerikan Doları değerinde taşınmaz satın alımıyla Türk vatandaşlığının kazanılması süreci temel olarak aşağıdaki 5 aşama üzerinden ilerler.

 • En az 400.000 Amerikan Dolarının Merkez Bankasına satılması ve sonrasında banka tarafından düzenlenecek olan Döviz Alım Belgesinin Tapu Müdürlüğüne verilmek üzere düzenlenmesi,
 • Taşınmazın 3 yıl boyunca satılmayacağına veya irtifak hakkı ve kat mülkiyeti ise 3 yıl boyunca devir ve terkin yapılmayacağının ilişkin gerekli şerhin tapu siciline işlenmesi,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Uygunluk Belgesinin alınması,
 • 6458 sayılı kanunun 31/1/J bendi göre İkamet İzni alınması.
 • Nüfus Müdürlüğüne Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı başvurusu yapılması
 • Türk Vatandaşlığı Başvuru Süreci

Döviz Alım Belgesi

Döviz alım belgesi, tapu işleminin yapılması ve gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk Vatandaşlığının kazanılması için aranan bir belgedir. Buna göre taşınmaz alımından önce Türkiye de faaliyet gösteren bir bankada dövizin merkez bankasına satıldığını gösteren bir belgedir.

Banka tarafından Yabancı başvurucu adına düzenlenen Döviz Alım Belgesinin Tapu Müdürlüğüne sunulması gerekir. Yabancı başvurucunun elindeki dövizi mutlaka Türkiye de faaliyet gösteren ilgili bankalara bozdurulması gerekmektedir. Zira elden bozdurulan dövizin veya döviz bürolarınca bozdurulan dövizin gayrimenkul alım işlemlerinde kullanılması mümkün değildir. 

Döviz alım belgesi alınırken dikkat edilmesi gereken ilk husus; öncelikle tapu işlemleri öncesinde dövizin bozdurulması ve döviz alım belgesinin satış işlemleri sırasında tapu müdürlüğüne sunulması gerektiğidir. İkinci olarak döviz alım belgesinde adına döviz bozdurulan kişinin adı soyadı, Yabancı kimlik numarası veya pasaport numarası, alışı yapılan dövizin ABD Doları karşılığı (TL karşılığı her durumda yer alır.) ve bu işlemin “Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 13 maddesi” kapsamında gerçekleştirildiğini belirten bir ifade yer alması gerektiğidir.

Taşınmazın 3 Yıl Satmama Şerhinin Tapu Siciline Şerh Edilmesi

Tüm bu süreçlerden sonra belirlenen taşınmazın satın alınmasıyla tapu süreci tamamlanır. Ancak söz konusu satın almada ve taşınmaz ise 3 yıl boyunca satılmayacağına veya irtifak hakkı ve kat mülkiyeti ise 3 yıl boyunca devir ve terkin yapılmayacağının ilişkin gerekli şerhin tapu siciline şerh edilmesi gerekir.

Uygunluk Belgesi Alınması

En az 400.000 Amerikan Doları değerinde taşınmaz satın alımıyla Türk vatandaşlığının kazanılmasında uygunluk belgesini veren ilgili kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. Uygunluk belgesi alınmasına kadar ki tapu sürecini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Vergi Dairesinden Vergi Sicil Numarası Alma

Başvuruda bulunacak yabancının ilk etapta taşınmaz satın alımından önce vergi sicil numarasına sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle başvurucu vergi numarası alma başvurusunda bulunmalıdır. Vergi numarası başvurusu, Türkiye’deki herhangi bir vergi dairesi müdürlüğüne gidilerek veya online olarak E-Devlet sistemi üzerinden veya Dijital Vergi Dairesi web sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

 • Uygun Taşınmazın Bulunması

12.12.2023 tarihinde yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre Alınacak taşınmazın kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı niteliğinde olması gerekir.

 • Taşınmaz Alımında Mevcut Kanuni Sınırlandırmalar

Yine yabancıların taşınmaz alımında bazı kanuni sınırlamalar mevcuttur. Buna göre yabancı başvurucu en fazla 30 hektar büyüklüğüne sahip gayrimenkul alma hakkına sahiptir. Ayrıca satın alınan taşınmazın büyüklüğü bulunduğu ilçenin özel mülkiyet büyüklüğünün %10’unu geçmemesi gerekiyor. Yani yabancı bu %10’luk değerin üzerinde taşınmaz sahibi olamayacaktır. Yine Yabancı başvurucuların askeri bölge içerisinde bulunan alandan taşınmaz sahibi olamayacağını belirtmek gerekiyor.

 • Taşınmazın Değerini Belirten Tapu Değerleme Raporu Alma Zorunluluğu

Tapu işleminden önce Taşınmazın değerini belirten Tapu Değerleme Raporunun alınması gerekmektedir. Değerleme raporu değerleme uzmanlarınca, belirli bir taşınmazın veyahut da taşınmaza bağlı bir hakkın bilimsel metotların kullanımıyla değerinin takdir edildiği ve takdir edilmede kullanılan ölçütlerin belirtildiği rapordur.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Gayrimenkul Alarak Oturma İzni Türkiye 2024

Değerleme raporu taşınmazın hem olumlu hem de olumsuz yönlerini içermesi gerekmektedir. Değerleme raporları 3 aylık süre için geçerlidir.

 Değerleme raporu başvurusu Web Tapu üzerinden yapılır. Web Tapu başvurusuna https://webtapu.tkgm.gov.tr/ adresinden E-devlet ile giriş yapılarak başvuruda bulunabilir.

31- J Bendine Göre İkamet İzni Alınması

Türk vatandaşlığının kazanılması için Türkiye’de en az 400.000 Amerikan Doları karşılığında yatırım yapan kimse 31-J bendine göre İkamet izni alması gerekmektedir. Türk Vatandaşlığı değerlendirme süresi boyunca bu kişiler 31-J bendi ikamet türü ile Türkiye’de oturum hakkı elde edecektir. İkamet başvuru işlemleri Avukata verilecek özel vekaletname ile uzaktan da yapılabilir.

31-J Bendine göre İkamet İzni, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31/1/j bendinde düzenlenmiştir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ise şunlardır;

 • Geçerli vize veya vize muafiyet süresi,
 • Başvurulan ikamet izni süresince geçerliliği olan pasaport (ve noter onaylı Türkçe tercümesi),
 • Dört (4) adet Biyometrik Fotoğraf,
 • Özel sağlık sigortası (Türkiye’den alınmış olması ve poliçenin süresi başvurulan ikamet izin süresini kapsaması gerekir),
 • Adres bilgisi,
 • Uygunluk belgesi,
 • Harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin ödeme dekontu,
 • Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli tapu senedi.,

Kanunun 32. Maddesindeki şartların sağlanıp gerekli olan evraklar da sağlandıktan sonra 31/1/J Uyarınca Kısa Dönem İkamet İznine Başvuru yapılabilir. Bu başvuru olumlu sonuçlandığı takdirde yabancının eşini ve 18 yaşın altındaki çocuklarını da kapsar.

Nüfus Müdürlüğüne Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Yapılması

Tapu ve İkamet başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yabancı kişi, Nüfus Müdürlüğüne Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı başvurusunda bulunabilir.  Vatandaşlık başvurusu üzerine başvurucu hakkında bir başvuru dosyası hazırlanır ve ilgili diğer evraklar da eklenir. Akabinde dosya İç İşleri Bakanlığa gönderilir. Burada gerekli inceleme ve araştırma yapıldıktan sonra başvuru dosyası karar verilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilir. Cumhurbaşkanın olumlu karar vermesi üzerine başvurucu ve yabancı eşi ve 18 yaş altı çocukları da Türk vatandaşlığını kazanır.

YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 

KAZANILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR ? 

 • Başvuru Formu,
 • Geçerli pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi,
 • İki adet biyometrik fotoğraf,
 • Konsolosluk onaylı nüfus kayıt örneği ve noter onaylı Türkçe tercümesi,
 • Konsolosluk onaylı doğum belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi,
 • Konsolosluk onaylı medeni hal belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi,
 • Yabancı yatırımcı evli ise, konsolosluk onaylı Evlenme Belgesi ve eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği ve noter onaylı Türkçe tercümesi,
 • 18 yaşından küçük çocuğun da Türk vatandaşlığı kazanması isteniyorsa Türk Konsolosluk onaylı diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge ve noter onaylı Türkçe tercümesi,
 • Hizmet bedelinin Maliye Veznesine ödendiğini gösteren dekont,
 • Vatandaşlık Uygunluk Belgesi,
 • 31-J Bendine Göre İkamet Belgesi,
 • Vatandaşlık Arşiv Araştırma

YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 

BAŞVURUSU REDDEDİLİRSE NE OLUR?

400.000 Amerikan Doları değerinde taşınmaz satın alımıyla Türk vatandaşlığının kazanma başvurusu reddedilirse, başvurucu ret işlemine karşı itiraz yoluna başvurabileceği gibi doğrudan iptal davası da açabilir. Türk Vatandaşlığının reddine karşı iptal davasıyla ilgili ayrıntılara ulaşmak için yazımızı okuyabilirsiniz.

400 bin dolara taşınmaz satın alımıyla Türk vatandaşlığının kazanma Başvurusu reddine karşı yabancı tarafından başvurulabilecek yollar idareye karşı itiraz yolu ve iptal davasıdır. Bu yollara ilişkin yasal düzenlemeler sürekli değişmekte ve sıkı takip edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle profesyonel hukuki yardım alınması başvurucuların yararına olacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

4000 Amerikan Doları Değerinde Taşınmaz Satın Alımıyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık alma başvurusu ortalama 3-6 ay içinde sonuçlanır.

Türk Vatandaşlığını Kazanma Başvurusu Hakkında Detaylı Bilgiye Nasıl Ulaşabilirim?

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü web sitesinde yer alan Vatandaşlık Hizmetleri başlığı altından durumunuza uygun vatandaşlık kazanma türleri, gerekli belgeler, başvuru formları ile dikkat edilmesi gereken hususlara ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlık Uygunluk Belgesi nedir?

Yabancı yatırımcının asgari yatırım şartının sağlandığını tespit etmek amacıyla ilgili kurumlarca düzenlenen belgedir.

Türk Vatandaşlığının yatırım yolu ile kazanılmasında gerekli olan yatırım şartları nelerdir?

 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek
 • En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın alıp tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koydurmak
 • En az 50 kişilik istihdam oluşturmak,
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunmak
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunmak

Türk Vatandaşlığı Almak İçin Satın Alınacak Taşınmaz Sayısı Birden Fazla Olabilir mi?

Toplam değeri en az 400.000 Amerikan Doları olacak şekilde birden fazla gayrimenkul satın alma imkanı mevcuttur.

Hisseli Olarak Alınan Taşınmazlarla, İstisnai Yolla Türk Vatandaşlığına Başvurulabilir mi?

01.02.2023 tarihli kılavuzun yürürlüğe girmesinden itibaren edinilecek hisseli taşınmazlar ile vatandaşlık başvurusunda bulunulması mümkün değildir. Ancak 01.02.2023 tarihinden önce satın alınan hisseli taşınmazlar için Türk Vatandaşlık başvurusu yapılabilir.

Türk Vatandaşlığı Kazanma İçin Taşınmazların Hepsinin Aynı Anda mı Alınması Gerekir?

Farklı zamanlarda ve farklı yerlerde alınan taşınmazlar için yönetmelikte belirtilen tarihlerde aranan değer toplamlarının bulunması halinde başvuruda bulunulabilir.

Türk Vatandaşlığı Kazanma İçin Taşınmazın Niteliği Ne Olmalıdır ?

12.12.2023 tarihinde yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre alınacak taşınmazın kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı niteliğinde olması gerekir. Noterde düzenlenen satış vaadi sözleşmesi yoluyla taahhüt konulması işleminde ise kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş taşınmaz niteliğinde olmalıdır.

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Amacı İle Yapılan Taşınmaz Edinimi Ve Üç Yıl Satmama Taahhüdü Verme Başvuruları Vekaletle Olabilir mi?

Vekaletnamede bu hususlara ilişkin yetki olması halinde mümkündür.

3 Yıl Satmama Şerhi Nasıl İptal Edilir ?

3 yıllık sürenin dolması ve şerhin iptali talebi halinde doğrudan Tapu Müdürlüğünce 3 yıl satmama şerhi iptal edilir. Türk vatandaşlığı kazanıldıktan sonra, 3 yıllık süre dolmadan, satmama şerhinin iptali talep edilmesi halinde İl Nüfus Müdürlüğünün Yazısı aranır.

Satış Vaadi Sözleşmesi İle Türk Vatandaşlığına Başvurulabilir mi?

07.12.2018 tarihi ve sonrasında olmak üzere; kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş taşınmazlarda en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı tutar bu tarihten sonra ve peşin olarak (en geç noterde sözleşmenin imza günü) ödenmek kaydıyla, taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterde düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdü tapu siciline şerh edilmesi sonrası başvuru yapılabilir.

Yabancıların Yatırım yolu ile vatandaşlığa müracaatlarında kanuni sınırlamalar var mıdır?

Herhangi bir sınırlama olamayıp diğer taraftan gayrimenkul edinimi ile Türk Vatandaşlığına müracaatta 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. maddesi uyarınca Türkiye 183 ülkenin vatandaşlarına karşılıklılık şartı aranmaksızın taşınmaz alma imkânı sağlamıştır. Ancak, 1062 sayılı Mukabele-i Bilmisil Kanunu uyarınca Türkiye’de bulunan taşınmaz mallarına hazinece el konulduğundan Suriye vatandaşları Gayrimenkul edinim yolu ile Türk Vatandaşlığına müracaat edemezler.

Vatandaşlığın Kazanıldığına İlişkin Duyuru Belgesi Nasıl Temin Edilir?

Vatandaşlığın kazanıldığına ilişkin duyuru belgesi başvuru hangi makamdan yapıldıysa o makamdan imza karşılığında teslim alınır. Başvuru makamı başvurunun yurt içinde veya dışında yapılmasına göre farklılık gösterir.

Vatandaşlığın Kazanıldığına İlişkin Duyuru Belgesinin Alınmasının Ardından Başka Bir İşlem Yapmak Gerekir Mi?

Vatandaşlığın kazanılmasından sonra başvurucu Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu yapılması gerekmektedir.

400.000 Amerikan Doları Değerinde Ev Alarak Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

400.000 Amerikan Doları değerinde ev alarak Türk vatandaşlığının kazanılması için ilk başta kanundaki şartlara uygun bir ev alınmalıdır. Taşınmazın satın alınması işlemi için tapu müdürlüğüne başvuru yoluyla yapılır. Daha sonra 6458 sayılı kanunun 31/1/J bendi kapsamındaki kısa süreli ikamet izninin alınması gerekir. Bu ikamet izninin alınmasından sonra Türk vatandaşlık başvurusu yapılacaktır.

400.000 Amerikan Doları Değerinde Taşınmaz Satın Alımıyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Eşe ve 18 Yaşının Altındaki Çocuklara Sirayet Eder Mi?

400.000 Amerikan Doları değerinde taşınmaz satın alımıyla Türk Vatandaşlığı Kazanma eşe ve 18 yaşın altındaki çocuklarına sirayet eder.

Döviz Alım Belgesi Nedir?

Yabancı alıcı tarafından Tapu Müdürlüğünde satış işlemi yapılmadan önce dövizin Merkez Bankasına bozdurulmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya satıldığını gösteren bir belgedir.

Dövizin Nereye Bozdurulması Gerekir?

Döviz mutlaka Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ilgili bankaca da Merkez Bankasına bozdurulur. Bu nedenle döviz büroları ya da elden bozdurulan dövizin gayrimenkul alım işlemlerinde kullanılması mümkün değildir.

Ne Kadar Döviz Bozdurmalıyım?

T.C. Merkez Bankası’nın Sermaye Hareketleri Genelgesinin (13) üncü maddesi gereğince satış bedelinin tamamı kadar döviz bozdurulmalıdır.

Döviz Alım Belgesi Taksitli ( Parça Parça ) Düzenlenebilir Mi?

Uygulama kapsamında her ödeme için ayrı (birden fazla) döviz alım belgesi düzenlenmesi mümkündür.

Bankaya Dövizi Mutlaka Alıcı Yabancının Mı Bozdurması Gerekmektedir?

Döviz satışı mutlaka alıcı yabancı tarafından değil, ilgili gayrimenkulün alıcısı, satıcısı, bunların vekilleri ya da temsilcileri tarafından yapılması mümkündür.

Dövizi Satış İşlemlerinden Önce Bozdurabilir Miyim?

Dövizin tapuda yapılan satış işlemlerinden sonra bozdurulması mümkün değildir. Mutlaka tapu işlemleri öncesinde dövizin bozdurulması ve döviz alım belgesinin satış öncesinde tapu müdürlüğüne sunulması gerekir.

Tapu İşleminde harca Esas Değer Döviz Alım Belgesindeki Türk Lirası Değeri Midir?

İlgililer tapu işlemleri başvurusunda satış bedeli olan dövizin bir bankaya satıldığını tevsik eden döviz alım belgesini tapu idaresine sunmakla yükümlüdür. İlgililer tarafından döviz alım belgesinde kayıtlı Türk lirası tutar satış bedeli olarak tapuya beyan edilir.

Tapu Müdürlüğüne Beyan Edilen Taşınmaz Değeri İle Döviz Alım Belgesinde Belirlenen Bedel Bir Birinden Farklı Olabilir Mi?

Tapu Müdürlüğü tarafından, Döviz Alım Belgesinde gösterilen TL değeri esas alınarak resmi senet (satış) düzenleneceği için Tapu Müdürlüğüne beyan edilen taşınmaz değeri ile döviz alım belgesinde belirlenen bedel birbirinden farklı olamaz.

Saygılarımızla;

Avukat Muhammed Fırat SELÇUK

Avukat Veysi AKÇAY

Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

Not: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız.

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Kanada'daki Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi
Kanada’daki Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi 2024
Haziran 20, 2024
İsveç'teki Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi
Danimarka’daki Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi 2024
Haziran 20, 2024
İsveç'teki Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi
İsveç’teki Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi 2024
Haziran 20, 2024

Etiket Bulutu

5 yıl ikamet şartıyla vatandaşlık 75 bin dolar ikamet izni 200 bin dolar oturum izni Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanmak İçin Şartlar Nelerdir Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması İçin Gerekli Belgeler ev üzerinden ikamet izni genel yolla vatandaşlık ikamet izni iptali nedir ikamet izni iptaline karşı dava ikamet izni reddi ikamet izni reddi 32. madde ikamet izni ret kararına karşı dava ikamet şartıyla vatandaşlık Korunma Mavi karta kimler başvurabilir Mavi kart nedir Mavi kart sahiplerinin hakları MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ BAKIMINDAN ENGEL BİR HALİN BULUNMASI NEDENİYLE TÜRK VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNUN REDDİ NE DEMEKTİR? nüfus hizmetleri kanunu 27/a nedir Nüfus Hizmetleri Kanunu 27/A Nedir Nüfus Hizmetleri Kanunu 27/A Nedir oturum izni iptali nedir Suriyeliler Evlilik Yoluyla Vatandaşlık Kazanabilir Mi Sınır Dışı Edilme TANIMA TENFİZ DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR? Tanıma tenfiz davası Ne Kadar Sürer Tanıma tenfiz davası Yetkili mahkeme tanıma ve tenfiz davası nedir Tanıma Ve Tenfiz Davası Nedir Tanıma Ve Tenfiz Davası Nedir? taşınmaz üzerinden ikamet izni taşınmaz üzerinden oturum izni tedavi amaçlı oturma izni TÜRK VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNUN REDDİ SEBEBLERİ Türk vatandaşlığı kazanma türleri Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır Türkçe Öğrenme Nedeniyle İkamet İzni VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNUN REDDİNE KARŞI İPTAL DAVASI Vatandaşlık Yabancı boşanma kararının nüfusa işlenmesi Yabancı Boşanma Kararının Nüfusa İşlenmesi Yabancı Boşanma Kararının Nüfusa İşlenmesi Yabancılara Yasak Olan Meslek Grupları yatırım yoluyla türk vatandaşlığı Çalışma izni başvurusu nasıl ve nereye yapılır çalışma izni için gerekli evraklar çalışma izni nasıl alınır

Ara