Tag

Evlilik
Doğumun evlilik birliği içerisinde gerçekleşmemesi durumunda; Çocuğun Türk Vatandaşlığını kazanabilmesi için Anne veya Babadan hangisinin Türk vatandaşı olduğu önemli bir husustur. Zira Türk Medeni kanununa göre, Evlilik birliği dışında doğan çocuk ile Ana arasından soy bağı doğumla beraber herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmaksızın kendiliğinden kurulur. Dolayısıyla Anne Türk vatandaşı, Baba yabancı Evlilik birliği dışında...
Read More

Ara