Category

Çalışma İzni
Çalışma İzni
Çalışma İzni Nedir? Çalışma izni, uluslararası işgücü politikası esas alınarak, Çalışma Bakanlığı tarafından resmi bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izindir. Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar, uluslararası sözleşmeler veya kanunla çalışma izninden muaf tutulan yabancılar hariç olmak üzere, Türkiye’de çalışacak yabancıların çalışma izni...
Read More
  Türkiye ekonomisine ve istihdamına olumlu etkisi olabilecek, ülke kalkınmasını destekleyen yatırımlar yapabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak, eğitim durumu ve mesleki deneyimi ile herhangi bir alanda öne çıkmış nitelikli insan gücünün ülkeye kazandırılması için Turkuaz Kart uygulaması Türk hükumeti tarafından başlatılmıştır. Turkuaz kart Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, eş ve bakmakla yükümlü olduğu...
Read More
Türkiye’de yaşayan ve uluslararası koruma kapsamında yer alan yabancıların çalışma izinleri Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun ve diğer ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Çalışma izni şartları statü sahiplerine göre değişmektedir. Bu şartlar her statüye göre ayrı ayrı ele alınmıştır. 1.MÜLTECİLER VE İKİNCİL KORUMA STATÜ SAHİBİ KİMSELER: Mülteci ve ikincil koruma statü sahibi kişiler statüyü almalarından itibaren bağımlı...
Read More
Yabancıların Türkiye’de çalışabilmesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iznine tabi kılınmıştır. Çalışma izni bakanlıkça düzenlenir ve geçerlilik süresi içerisinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren bir izin türüdür. 1.ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI HANGİ KURUMA YAPILIR:  Çalışma izni başvuruları Türkiye’de yapılacaksa doğrudan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Yapılır. Yurt dışında ise kişinin bulunduğu Türk...
Read More

Ara