Day

Haziran 30, 2021
Yabancıların Türkiye’de çalışabilmesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iznine tabi kılınmıştır. Çalışma izni bakanlıkça düzenlenir ve geçerlilik süresi içerisinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren bir izin türüdür. 1.ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI HANGİ KURUMA YAPILIR:  Çalışma izni başvuruları Türkiye’de yapılacaksa doğrudan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Yapılır. Yurt dışında ise kişinin bulunduğu Türk...
Read More
  Türk Vatandaşlık kanunu madde 10 Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasını düzenlemektedir. Buna göre Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. YETKİLİ MAKAM KARARI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI İÇİN GEREKLİ...
Read More
Türk vatandaşlığını herhangi bir şekilde kaybetmiş kişilerin, yeniden Türk vatandaşlığına alınması için kanunda düzenlenmiş bir müessesedir. Kanun Türk vatandaşlığını kaybetme nedenine göre vatandaşlığa alınmayı; İkamet şartlı ve ikamet şartsız olarak ikiye ayırmıştır. Ancak her iki durumda da kişinin Vatandaşlığa alınması için Milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması şartı aranmıştır.  1.İKAMET ŞARTSIZ YENİDEN...
Read More
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna eklenen fıkra ile Cumhurbaşkanınca belirlenecek tutarda Türkiye’de yatırım yapan yabancı kimselere yatırım yoluyla Türk vatandaşı olma hakkı tanınmıştır. İlgili düzenlemeye göre Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu istisnai yolla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilecektir....
Read More
Türkiye Cumhuriyeti Uzun Dönem İkamet İzni Türkiye Cumhuriyeti Uzun Dönem İkamet İzni, Kanunda öngörülen şartları taşıyan yabancılara verilen ve Türk makamlarından izin alarak Türk Vatandaşlığından çıkıp yabancı ülke vatandaşlığına geçen eski Türk vatandaşlarına verilen ikamet izin türüdür. UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ KİMLERE VERİLİR: Türkiye’de kesintisiz en az 8 yıl ikamet izni ile kalmış yabancılara İç...
Read More
Uluslararası koruma başvurusu, vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu veya yaşadığı ülkede; Irki, Dini, Siyasi ya da ekonomik nedenlerle zulme uğrama tehlikesine karşı Türkiye Cumhuriyetinden koruma talep edilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti de bulunduğu coğrafyadan dolayı ülkelerinde zulme uğramış birçok insanın Uluslararası Koruma talep ettiği bir ülke konumundadır. Uluslararası koruma kanunda Dört farklı türde düzenlemiştir. 1.Mülteci Statüsü: Avrupa...
Read More
  Türk Vatandaşlık Kanun 8. Maddesine göre Türkiye’de doğan yabancı çocuğun Türk vatandaşlığını kazanması için; DOĞUMUN TÜRKİYEDE GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI GEREKİR: Doğumun, devletin siyasi sınırlarını oluşturan Kara Ülkesi, Hava Sahası ve Kara Sularında gerçekleşmesi gerekir. SOYBAĞI ESASINA GÖRE ANA/BABADAN VATANDAŞLIK KAZANAMAMIŞ OLMASI: Doğum anında Yabancı Anne ve Babasından dolayı doğumla beraber herhangi bir ülkenin Vatandaşlığını kazanmamış...
Read More
Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması, Türk vatandaşlığı kanunu 16. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Evliliğin geçerliliği; Tarafların evlenme ehliyetine ve şartlarına sahip olması ile sağlanır, bu durum çiftlerin evlenme anındaki kendi Milli hukuklarına göre belirlenir. Evlenme, nikahın kıyıldığı ülkenin hukukuna tabidir. Dolayısıyla evlenmenin yapıldığı Ülkede, isterse dini merasim veya medeni merasim ile yapılsın Türk Hukuku, bu...
Read More
Türk Vatandaşlığından çıkma hakkının kullanılabilmesi için kabul edilen ortak şart, yabancı bir devletin Vatandaşlığının kazanılması veya kazanılacak olmasıdır. Vatandaşlıktan çıkma Türk Vatandaşlık Kanunu 25. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Vatandaşlıktan çıkmak isteyen kimse, aşağıda yer alan dört şartı birlikte gerçekleştirmiş olması gerekir.  Başvuruda bulunan kişinin ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Herhangi bir nedenle...
Read More