Türkiye ekonomisine ve istihdamına olumlu etkisi olabilecek, ülke kalkınmasını destekleyen yatırımlar yapabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak, eğitim durumu ve mesleki deneyimi ile herhangi bir alanda öne çıkmış nitelikli insan gücünün ülkeye kazandırılması için Turkuaz Kart uygulaması Türk hükumeti tarafından başlatılmıştır. Turkuaz kart Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı verir.

Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Bakanlık, geçiş süresi içinde işveren veya yabancıdan Türkiye’de yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belge talep edebilir. Başvuru üzerine üç yıllık geçiş süresi içerisinde iptal edilmeyen Turkuaz karttan, geçiş süresi kaydı kaldırılır ve yabancı kimseye süresiz Turkuaz kart verilir. Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.

TURKUAZ KARTIN SAĞLADIĞI İMKANLAR NELERDİR ?

Turkuaz kart sahibi yabancılar, turkuaz karta sahip oldukları andan itibaren Türkiye’de süresiz çalışma iznine hak kazanırlar. Bu kişiler aşağıdaki istisnalar dışında kalan haklardan Türk vatandaşları gibi faydalanırlar.

1-Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünden muaftırlar,

2-Seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme haklarından yararlanamazlar,

3-Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili mevzuattaki hükümlere tabidirler.

4-Bu kişilerin, Türkiye’deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır ve taşınmaz iktisabı ile ferağı gibi konulara yönelik işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuata göre yürütülür.

Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Türkiye'deki Uluslararası Koruma Kapsamındaki Yabancıların Çalışma İzinleri

NOT: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili Kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Taşınmaz Üzerinden İkamet (Oturum) İzni
Temmuz 12, 2023

Ara