Tag

turkuaz kart kime verilir
  Türkiye ekonomisine ve istihdamına olumlu etkisi olabilecek, ülke kalkınmasını destekleyen yatırımlar yapabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak, eğitim durumu ve mesleki deneyimi ile herhangi bir alanda öne çıkmış nitelikli insan gücünün ülkeye kazandırılması için Turkuaz Kart uygulaması Türk hükumeti tarafından başlatılmıştır. Turkuaz kart Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, eş ve bakmakla yükümlü olduğu...
Read More

Ara