Türk vatandaşlık kanununa göre, kişi Türk vatandaşı olduğunu

  • Türkiye cumhuriyeti sicil kayıtları,
  • Nüfus cüzdanı,
  • Pasaport ve pasaport yerine geçen belgeler ile ispat edebilir.

Ayrıca olay, durum ve şartlara göre benzer resmi kayıt ve belgelerle Türk vatandaşlığı ispat edilebilir.

Özellikle 1930-1940-1950’li yıllarda Türkiye-Suriye, Türkiye-Irak ve Türkiye-Lübnan  vatandaşları arasında birçok evlilik gerçekleştirilmiştir. Türkiye’den birçok kimse gelin veya damat olarak Suriye, Irak ve Lübnan devletlerine göç etmiştir. Bu kimseler bu ülkelerde evlenip çocuk sahibi olmuşlar ve o ülkelerin nüfuslarına kayıt edilmişlerdir. Ancak bu kimselerin Dünya’ya gelen çocukları Türk devletine kimlik başvurusu yapılmadığından dolayı Türk vatandaşlığını doğrudan kazanamamıştır. Oysaki Türk vatandaşlık kanuna göre; Türk anadan doğan veya Türk babadan olan çocuk, ister evlilik birliği içinde ister evlilik birliği dışında doğmuş olsun Türk vatandaşlığını aslen kazanır. Annesi/Babası/Ninesi/Dedesi Türk vatandaşı olan kendisi Türk vatandaşı olmayan kimseler kanunlar çerçevesinde Türk vatandaşı çocuğu veya torunu olduğunu ispat ettiği takdirde Türk vatandaşlığını kazanır.

 

Annem/Babam/Ninem/Dedem Türk Vatandaşı Ben ise Suriye/Irak/Lübnan Vatandaşıyım Türk Vatandaşlığını kazanabilir miyim?

Türk vatandaşı olan bir kimsenin, çocuğu veya torunu olduğunuzu resmi kayıtlarla ile ispat ettiğiniz takdirde Türk vatandaşlığını kazanırsınız.

Hangi Belgelerle Türk Vatandaşı Olan Bir Kimsenin Çocuğu/Torunu Olduğumu İspat Edebilirim?

Öncelikle Annenize/Babanıza/Ninenize/Dedenize ait Türkiye Cumhuriyeti Pasaport, Kimlik veya Nüfus sicil kayıtları ile ispat edebilirsiniz. Ancak bu tek başına yeterli değildir. Buna ek olarak sizin bu şahısların çocuğu/torunu olduğunuzu ispat edecek Suriye/Irak/Lübnan devletlerine ait aile nüfus kayıtları, kimlik bilgileri ve doğum belgesi gerekecektir. Ancak her halükarda her olaya göre başvuru için başka evraklara da ihtiyaç olabilir.

Türk Vatandaşlığının İspatı İçin Başvuru Nereye Yapılır?

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığını ispat eden hukuki gerekçeleri içerir bir dilekçe ve yukarıda sayılan evraklar ile beraber İç İşleri Bakanlığına başvurulur. Her başvuru ve her hikaye birbirinden farklı olduğu için başvuru dilekçesindeki hukuki gerekçeler ve gerekli belgeler uzman bir Avukat tarafından hazırlanması uygun olacaktır. Başvuru bakanlık tarafından değerlendirilir ve neticede başvuru onaylanır veya ret edilir.

Türk Vatandaşlığını İspat Başvurum Ret Edilirse Ne Yapmam Gerekir?

Başvurunuzun ret edilmesi, her şeyin sonu anlamınıza gelmez. Bazen haklı gerekçelere dayanan başvurular yeterli hukuk bilgisi olmayan memurlar tarafından ret edilebilir. Ancak Türk Anayasasına göre idari işlemler hukuka uygun olmak zorundadır. Ayrıca İdarenin her türlü eylem ve işlemleri yargı denetimine tabidir. Bu sebeple başvurunuzun ret kararını tebliğ aldığınız andan itibaren 60 gün içinde bu karara karşı idare mahkemesinde dava açabilirsiniz.

Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

NOT: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili Kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Taşınmaz Üzerinden İkamet (Oturum) İzni
Temmuz 12, 2023

Ara