TAHDİT KODU VE TÜRİYE’YE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI DAVASI

Tahdit kodu, Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde yasalara aykırı fiiller işlediği tespit edilen veya yurt dışı istihbarat bilgileriyle hakkında bilgi toplanan yabancının siciline işlenen kayıtları ifade eder. Tahdit kodlarının konuluş sebepleri birbirinden farklılık göstermektedir. Yapılan eylemin önemine bağlı olarak ta Türkiye’ye giriş yasağı süresi değişiklik göstermektedir. Giriş yasağı süresi eylemin büyüklüğüne göre 5 aydan 5 yıla kadar sürebilmektedir. Bazı durumlarda ise süresiz bir şekilde Türkiye’ye giriş yasağı konulur. Bu işlemin sonucunda yabancı kimse Türkiye’de ise sınır dışı edilir eğer yurt dışındaysa Türkiye’ye giriş yasağı konur. 

HAKKIMDA VERİLEN TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞI KARARINI NASIL ÖĞRENİRİM?:

Yabancı bir kimse hakkında verilen Türkiye’ye giriş yasağı kararını, yurt dışında konsolosluklara müracaat ederken veya Türkiye’ye giriş yaparken sınır kapılarında öğrenir. Türkiye’de yaşayan yabancılar ise kendilerine yapılan tebligat ile öğrenmeleri mümkündür.

TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞI NASIL KALDIRILABİLİR?:

Yabancı bir kimse hakkında idare tarafından konulan tahdit kodunun iptal edilip kaldırılması için dava açabilir. Uygulamada bazen isim benzerliğinden kaynaklı bir başka kimse hakkında tahdit kodu konulup masum olan kimseler sınır dışı edilebilmektedir. Bu durum büyük mağduriyetlere neden olmaktadır. Yine bununla beraber bazen de yanlış aktarılan yurt dışı kaynaklı istihbarat bilgilerinden dolayı bazı kimseler için terör örgütleri ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle tahdit kodu konulup sınır dışı edilebilmektedir. Bu veya buna benzer mağduriyetlerin önüne geçmek için idari dava açılması gerekir. Dava açılması durumunda idare, yapılan işlemin gerekçesini ve bunun hukuka uygunluğunu ortaya koyması gerekmektedir. Söz gelimi yabancının ülkeye izinsiz girdiği ve ikamet ettiği, kaçak çalıştığı, genel ahlaka aykırı davrandığı, kamu sağlığını tehlikeye düşürdüğü, hakkında adli işlem yapıldığı, genel güvenlik açısından tehlikeli olduğu davalı idare tarafından somut ve hukuken kabul edilebilir bir şekilde ortaya konulmalıdır. Buna karşılık davacı da işleme dayanak yapılan olguların doğru olmadığını ya da hukuka aykırı olduğunu açıklamalı ve masum olduğunu Mahkeme huzurunda ispat etmelidir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Uluslararası Koruma Talebinin Ret Edilmesi Ve O- 177 Kodu

TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ NE KADARDIR?:

Türkiye’ye giriş yasağının kaldırılması için dava süresi tebligatın alınmasından itibaren veya kararın öğrenilmesinden itibaren 60 gündür. Bu süre hak düşürücü kesin bir süredir.

 

TAHDİT KODLARI VE AÇIKLAMALARI:

 • V-69 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)
 • V-71 (Resmi makamlara bildirilen adreste bulunamayan yabancı kişiler)
 • V-70 (Sahte evlilik yapan yabancı kişiler)
 • V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancı kişiler)
 • V-84 (10 gün içerisinde ikamet izni almak koşuluyla Türkiye’ye giriş yapıp ikamet izni başvurusu yapmayan yabancı kişiler)
 • G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler)
 • G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı kişiler)
 • Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancı kişiler)
 • Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancı kişiler)
 • Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancı kişiler)
 • Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı kişiler)
 • Ç-117 (Kaçak çalışan yabancı kişiler)
 • Ç-118 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)
 • Ç-119 (Kaçak çalışanların, hakkındaki para cezasını ödememesi durumu)
 • Ç-120 (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi durumu)
 • Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancı kişiler)
 • Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancı kişiler, Türkiye’ye tekrardan giriş yapabilmesi için bu masrafları ödemesi beklenir.)
 • Ç-137 (Terke davet edilen yabancı kişiler)
 • Ç-138 (İnat yolcu, Türkiye’ye giriş yapması yasak olan yabancıların ülkeye giriş yaparken yakalanması durumunda bu kod konur.)
 • Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancı kişiler)
 • K (Kaçakçılıktan aranan yabancı kişiler)
 • N-99 (Interpol kodu)
 • O-100 (Türkiye’ye girişi yasaklı sığınmacı)
 • N-82 (Girişi öz izine bağlı olan yabancı kişiler)

Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

NOT: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili Kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Taşınmaz Üzerinden İkamet (Oturum) İzni
Temmuz 12, 2023

Ara