Tag

Türk vatandaşlığının ispatı
  Türk vatandaşlık kanununa göre, kişi Türk vatandaşı olduğunu Türkiye cumhuriyeti sicil kayıtları, Nüfus cüzdanı, Pasaport ve pasaport yerine geçen belgeler ile ispat edebilir. Ayrıca olay, durum ve şartlara göre benzer resmi kayıt ve belgelerle Türk vatandaşlığı ispat edilebilir. Özellikle 1930-1940-1950’li yıllarda Türkiye-Suriye, Türkiye-Irak ve Türkiye-Lübnan  vatandaşları arasında birçok evlilik gerçekleştirilmiştir. Türkiye’den birçok kimse gelin...
Read More

Ara