Türkiye’de yaşayan ve uluslararası koruma kapsamında yer alan yabancıların çalışma izinleri Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun ve diğer ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Çalışma izni şartları statü sahiplerine göre değişmektedir. Bu şartlar her statüye göre ayrı ayrı ele alınmıştır.

1.MÜLTECİLER VE İKİNCİL KORUMA STATÜ SAHİBİ KİMSELER:

Mülteci ve ikincil koruma statü sahibi kişiler statüyü almalarından itibaren bağımlı olarak çalışabilirler. Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi kimseye verilen kimlik belgesi, çalışma izni yerine geçer bu durum kimlik belgesine de yazılır. Ancak bu kimseler Türk vatandaşlarına tahsis edilen işlerde çalışamazlar.

2.ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURU SAHİPLERİ VE ŞARTLI MÜLTECİLER:

Uluslararası koruma başvurusunda bulunmasına rağmen başvurusu sonuçlanıp statüsü belirlenmemiş kimseler ile şartlı mültecilerin çalışma şartları kanunda farklı bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre bu yabancılar Uluslararası Koruma Başvurusu tarihinden 6 ay sonra çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti almak için başvurabileceklerdir. Sonuç olarak bu kimseler Mülteci ve İkincil koruma statüsündeki kimselerden ayrılarak çalışma izni belgesi bulunduğu takdirde Türkiye’de çalışabilirler.

3.GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ YABANCILAR:

Geçici koruma kapsamındaki kimseler yani Suriye Arap Cumhuriyetindeki olaylardan kaçarak Türkiye’ye sığınan yabancılar Türkiye’de ancak çalışma izni alarak çalışabilirler. Buna göre bu kimseler geçici koruma kimlik belgesinin düzenlenmesinden itibaren 6 ay sonra çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına müracaat edebileceklerdir. Bu başvuruyu ilgili şahıslar yapabileceği gibi Avukatı aracılığı ile de yapabilir. Geçici Koruma Kapsamındaki kişiler, çalışacağı şirkette ancak Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının %10 oranında bir kota sınırlaması ile çalışabilirler.

 

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Turkuaz Kart

Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

NOT: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili Kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız!

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Taşınmaz Üzerinden İkamet (Oturum) İzni
Temmuz 12, 2023

Ara