Türk Vatandaşlığı Kanunun 12. Maddesi belirli vasıflara sahip kimselerin, Cumhurbaşkanı kararıyla istisnai yolla  Türk vatandaşlığını Kazanmasını düzenlemiştir. Buna göre;

  • Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunmamak,
  • Kanunda tespit edilmiş kişi gruplarından birisine dahil olmak,
  • Cumhurbaşkanın kararı

Şartlarının sağlanması ile istisnai yolla Türk vatandaşlığı kazanılır.

İSTİSNAİ YOLLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASI İÇİN KANUNDA TESPİT EDİLEN KİŞİ GRUPLARI:

  1. Türkiye’ye Sanayi Tesisleri Getiren veya Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik, Sosyal, Sportif, Kültürel, Sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili Bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.
  2. Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.
  3. Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler. Bu kişiler, Türk vatandaşlığına alınması siyasi, idari veya herhangi bir sebeple vatandaşlığa alınması zorunlu olan kimselerdir. Bu Zaruret halinin tespiti Cumhurbaşkanın takdirindedir. 
  4. Göçmen olarak kabul edilen kişiler. Bu kişi grubu iskan kanunda şöyle tanımlanmaktadır: “Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye’ye gelip bu Kanun gereğince kabul olunanlardır.” Kimlerin Türk Soyuna ve Türk Kültürüne bağlı olduğunun tespiti Cumhurbaşkanın takdirindedir.
  5. Kanunda belirtilen miktarda Türkiye’de yatırım yapan Yabancı kimseler Yatırım Yoluyla Türk vatandaşlığını kazanırlar.

 

Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

NOT: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili Kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız!

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Evlat Edinme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Taşınmaz Üzerinden İkamet (Oturum) İzni
Temmuz 12, 2023

Ara