Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna eklenen fıkra ile Cumhurbaşkanınca belirlenecek tutarda Türkiye’de yatırım yapan yabancı kimselere yatırım yoluyla Türk vatandaşı olma hakkı tanınmıştır. İlgili düzenlemeye göre Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu istisnai yolla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilecektir.

19.09.2018 Tarihi ve 106 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığının kazanılması için gerekli olan yatırımın niteliği ve miktarı tespit edilmiştir.

HANGİ YATIRIM ŞEKLİ VE MİKTARIYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI  KAZANILIR:

  1. En az 500.000$ veya Türk Lirası karşılığında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayii ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen yabancı kimseler yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığını kazanır.

  1. En az 250.000$ veya Türk Lirası karşılığında taşınmazı satın alan ve bu taşınmazın, tapu kayıtlarına “3 yıl satmama şerhi” yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancı kimseler yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığını kazanır.

  1. Türkiye’de yatırım yaparak en az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen yabancı kimseler yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığını kazanır.

  1. En az 500.000$ veya Türk Lirası karşılığında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara 3 yıl tutma şartıyla yatırdığı; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca tespit edilen yabancı kimseler yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığını kazanır.

YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASI AİLE ÜYELERİNİ DE KAPSAR

Yukarıda sayılan şartlar yerine getirildiği ilgili bakanlıkça tespit edildikten sonra Cumhurbaşkanlığı kararı ile Yabancı kişi, eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu da yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığını kazanır. 

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Evlat Edinme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASINDA BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLER

Vatandaşlığın kazanılması için başvuru süreci ilgili yönetmelikte şu şekilde düzenlenmiştir:

  • Belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yapan yabancı, bizzat veya bu hakkın kullanılmasına için vekâletname ile tayin edilmiş Avukatı tarafından uygunluk belgesi almak üzere tespit kurumuna başvurur. Tespit Kurumunca olumlu görüş bildirilmesi halinde, ikamet izni düzenlenebilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurulur. Daha sonra ikamet izni ve vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler ile birlikte İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurulur.

  • Türk vatandaşlığına başvuran Yabancı kimsenin Milli Güvenlik ve Kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunup bulunulmadığına ilişkin yapılan arşiv araştırması sonucu olumlu görüş bildirilen Yabancının başvurusu kabul edilerek Türk vatandaşlığını kazanır.

YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ AVANTAJLI TARAFLARI

  • Tüm yatırımların süre şartı sadece üç yıldır. Üç yıl sonra örneğin bankadaki paranızı 3 yıllık kar oranı ile beraber çekebilirsiniz, Türkiye’de satın almış olduğunuz Gayrimenkulu satabilirsiniz. Tüm bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kaybetmenize sebep olmaz.

  • Siz tek başına yaptığınız yatırımla, eşiniz ve 18 yaşından küçük çocuklarınız da Türk Vatandaşı olacak ve Türkiye’de daimi yaşama hakkına sahip olacaktır.

  • Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığını kazanmak için Türkiye’de yaşamak zorunda değilsiniz, Vatandaşlık başvurusunu yaptıktan sonra ülkenize dönebilir ve süreci ülkenizden takip edebilirsiniz.

  •  Türk vatandaşlığını kazanmak için mevcut vatandaşı olduğunuz ülkenin vatandaşlığından da çıkmak zorunda değilsiniz.


Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

NOT: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili Kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız!

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Taşınmaz Üzerinden İkamet (Oturum) İzni
Temmuz 12, 2023

Ara