Türkiye Cumhuriyeti İnsani İkamet İzni

Türkiye Cumhuriyeti, bulunduğu coğrafi konum sebebiyle Göç ve İnsan ticareti bakımından hedef ülke olmanın yanında transit ülke konumdadır. Bu nedenle hem hedef ülke hem de transit ülke olmanın vicdani sorumluluğu yerine getirebilmek için kanunla özel bir ikamet türü olan İnsani İkamet izni düzenlenmiştir. İnsani İkamet İzniyle, diğer ikamet izinlerinde aranan şartlar aranmadan, özel durumu bulunan Yabancılara İnsani İkamet izni verilmesi kabul edilmiştir.

KİMLERE İNSANİ İKAMET İZNİ VERİLEBİLİR

  1. Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda çocuğa insani ikamet izni verilecektir. Bu duruma örnek vermek gerekirse; Çocukların anne veya baba tarafından kaçırılması durumunda uyuşmazlık çözülünceye kadar çocuğa insani ikamet izni verilebilir. 
  2. Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde 
  3. Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar, Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler, Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar, Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları, Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları
  4. Haklarında sınır dışı kararı verilmiş, başvurusu kabul edilemez nitelikte olan veya başvurusu geri çekilmiş ya da geri çekilmiş sayılanlar karara karşı yargı yoluna başvurulduğunda
  5. Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince 
  6. Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında 
  7. Olağanüstü durumlarda
Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Yabancı Gayrimenkul Alımlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bulunan şahsılara İç İşleri Bakanlığı onayı alınmak şartı ile ve en fazla birer yıllık sürelerle Valiliklerce İnsani İkamet İzni verilir ve uzatılır. İnsani İkamet İzni sahibi kişiler izin tarihinden itibaren en geç 20 iş günü içerisinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmakla yükümlüdürler. 

İNSAN TİCARETİ MAĞDURU İKAMET İZNİ
İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği hususunda kuvvetli şüphe duyulan yabancılara, yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle iş birliği yapıp yapmayacaklarına karar verebilmeleri amacı ile Valilikler tarafından en fazla 30 gün süreli ikamet izni verilebilir. İnsan ticareti ikamet izni, mağdurun güvenliği, sağlığı veya özel durumu nedeniyle en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir. Ancak, bu süreler hiçbir şekilde toplam üç yılı geçemez. İnsan ticareti mağduru Yabancılar, kendi girişimleriyle suçun failleriyle yeniden bağ kurduklarının belirlendiği durumlarda ikamet izinleri iptal edilir.


Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

NOT: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili Kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız!

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Deport Süresi Hesaplama
Kasım 29, 2022
İnfaz Hesaplama
Kasım 29, 2022
Türkiye’ye Giriş Yasağı
Ekim 31, 2022

Ara