Türkiye Cumhuriyeti Uzun Dönem İkamet İzni

Türkiye Cumhuriyeti Uzun Dönem İkamet İzni

Türkiye Cumhuriyeti Uzun Dönem İkamet İzni, Kanunda öngörülen şartları taşıyan yabancılara verilen ve Türk makamlarından izin alarak Türk Vatandaşlığından çıkıp yabancı ülke vatandaşlığına geçen eski Türk vatandaşlarına verilen ikamet izin türüdür.

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ KİMLERE VERİLİR:

Türkiye’de kesintisiz en az 8 yıl ikamet izni ile kalmış yabancılara İç İşleri Bakanlığı onayıyla Valilikler tarafından uzun dönem ikamet izni verilecektir. Kanundan da anlaşılacağı üzere burada idarenin takdir yetkisi yoktur. Şartları sağlayan herkese vermek zorundadır. Bununla beraber Türkiye’de bulunan Mülteciler, Şartlı Mülteciler, İkincil koruma statüsü sahipleri, İnsani İkamet izni sahipleri ve geçici koruma sağlanan yabancılar Türkiye’de hangi sürede kalmış olursa olsunlar uzun dönem ikamet izni alabilmeleri mümkün değildir.

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİNİN ŞARTLARI:   
  1. Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak,
  2. Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak,
  3. Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak, 
  4. Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak,
  5. Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak,

Şartlarını sağlayan kimseler, Uzun Dönem İkamet izni alabilmek için yetkili makamlara başvurabilecektir.

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR:

Uzun Dönem İkamet izni sahibi yabancılar, Türkiye’de diğer ikamet izni sahiplerine göre çok daha geniş haklara sahip kılınmıştır. Buna göre;

  1. Askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü
  2. Seçme ve seçilme hakkı
  3. Kamu görevine girme hakkı
    hariç diğer haklardan aynen Türk vatandaşları gibi yararlanırlar. 

Bu haklara örnek vermek gerekirse: İkamet, Seyahat, Çalışma, Yatırım, Ticari faaliyet, Miras, Taşınır ve Taşınmaz Mal iktisabı gibi konulardaki işlemleri, ilgili kurumlar tarafından Türk Vatandaşlarına uygulanan mevzuata göre yürütülecektir. 

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİNİN İPTALİ

Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması, Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması, hâllerinde Uzun Dönem İkamet İzni iptal edilir.

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular Bizzat veya Avukat aracılığıyla Yurt dışında konsolosluklara Yurt içinde yabancının bulunduğu İl Valiliğine yapılır. Bu başvurular en geç 1 ay içinde sonuçlandırılır. Kurumca yapılacak değerlendirmede yabancının; Türkiye’ye yerleşme iradesi, Türkiye’de yakınlarının bulunup bulunmadığı, Taşınmaz mal varlığı, Ticari ilişkileri, Türkiye ile arasındaki Sosyal- Ekonomik ve Kültürel bağları nazara alınır.  

Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

NOT: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili Kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız!

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Araç Değer Kaybı Davası
Mart 7, 2022
Uluslararası Koruma Talebinin Ret Edilmesi Ve O- 177 Kodu
Ocak 3, 2022
Turkuaz Kart
Aralık 22, 2021