Yeniden Türk Vatandaşlığına Alınma

Türk vatandaşlığını herhangi bir şekilde kaybetmiş kişilerin, yeniden Türk vatandaşlığına alınması için kanunda düzenlenmiş bir müessesedir. Kanun Türk vatandaşlığını kaybetme nedenine göre vatandaşlığa alınmayı; İkamet şartlı ve ikamet şartsız olarak ikiye ayırmıştır. Ancak her iki durumda da kişinin Vatandaşlığa alınması için Milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması şartı aranmıştır. 

1.İKAMET ŞARTSIZ YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMA

İkamet şartsız yeniden Türk Vatandaşlığını kazanmada, kişinin Türkiye’de ikametinin bulunmasına gerek yoktur. Kişi Türk vatandaşlığına alınması için, müracaatını ister ülke içindeki valiliklere isterse Yurt dışı temsilciliklerine yapabilecektir. Müracaatı alan makam oluşturacağı başvuru dosyasını İç İşleri Bakanlığına gönderecektir. Kanun Bakanlığa takdir yetkisi vermiştir. Dolaysıyla aranan şartların varlığı vatandaşlığa geri alınmak için mutlak bir hak vermemiştir.

a) Çıkma izni almak suretiyle Türk Vatandaşlığını kaybedenler:

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının birçoğu bulundukları ülkelerin Vatandaşlığına geçmek istemektedir. Vatandaşlığına geçilmek istenen ülkelerin bir kısmı da başvurucunun hali hazırdaki vatandaşlığından ayrılmasını şart koşmaktadır. Kanun vatandaşların yaşadığı bu sorunun çözümü için yetkili makamlardan izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından ayrılanlara, kolay yoldan Türk vatandaşlığına geri dönme imkanı tanımıştır. Buna göre yetkili makamdan izin alarak Türk  vatandaşlığından çıkan kimseler, Türk vatandaşlığına dönmek istemesi halinde ikamet şartı aranmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanacaktır.

b) Ana Veya Babaya Bağlı Olarak Türk Vatandaşlığını Kaybedenler: 

Türk Vatandaşlığı kanunu 21. Maddeye göre Ana veya Babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden küçük çocuklar, ergin olmalarından itibaren 3 yıl içinde seçme hakkını kullanarak Türk Vatandaşlığına dönme hakkına sahiptirler. Ancak kanun bu 3 yıllık sürenin kaçırılması halinde vatandaşlığa dönebilmek için bir imkan daha tanımıştır. Buna göre bu gibi Çocuklar da İkamet şartı aranmaksızın yeniden Türk Vatandaşlığına alınabilecektir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Meşruhatlı Vize Nedir?

2.İKAMET ŞARTLI YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMA

Türk vatandaşlığını kaybettirme kararı ile kaybedenler ve Türk vatandaşlığını seçme hakkı kullanarak kaybedenler; belli şartlar gerçekleştiği takdirde Türk Vatandaşlığına geri dönebileceklerdir.

  • Milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halin olmaması,
  • Müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye’de 3 yıl ikamet etmiş olmak,
  • Yetkili makamın uygun bulması halinde Türk Vatandaşlığını kazanır. Kaybettirme kararı ile Türk vatandaşlığını kaybedenler için Cumhurbaşkanı, seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kaybedenler içinse İç işleri Bakanlığı yetkilidir.


Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

NOT: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili Kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız!

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Taşınmaz Üzerinden İkamet (Oturum) İzni
Temmuz 12, 2023

Etiket Bulutu

75 bin dolar ikamet izni aile birleşim vizesi Evlilik ev üzerinden ikamet izni ikamet izinleri arasında değişiklik ikamet izni değişikliği ikamet izni nedir ikamet izni ret kararına karşı dava istisnai türk vatandaşlığı istisnai yolla türk vatandaşlığının kazanılması istisnai yolla vatandaşlık kazanma istisnai yolla vatandaşlık şartları Korunma ninem türk vatandaşıydı ben nasıl türk vatandaşı olabilirim o-177 tahdit kodu Sınır Dışı Edilme tahdit kodları ve anlamları tahdit kodu kaldırma tahdit kodu ne demek tahdit kodunun kaldırılması davası taşınmaz üzerinden ikamet izni taşınmaz üzerinden oturum izni turkuaz kart alma şartları turkuaz kart kime verilir turkuaz kart nasıl alınır turkuaz kart ne demek turkuaz kart nedir turkuaz kart ne işe yarar turkuaz kart vatandaşlık turkuaz kart çalışma izni turkuaz kart özellikleri türkiye'de yabancılara çalışma izni nasıl alınır türkiye aile birleşim vizesi nedir Türk vatandaşlığının ispatı uluslararası koruma altındaki yabancıların çalışma izni uluslararası koruma başvurusunun reddi kararına itiraz uluslararası koruma başvurusunun reddi kararının iptali uluslararası koruma başvurusunun reddine ilişkin karara karşı idari itiraz ve yargı yolu uluslararası koruma başvurusu reddine itiraz uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların çalışma izni Vatandaşlık yabancı ikamet izni yabancı çalışma izni için gerekli belgeler Yatırım Üniversite

Ara