Tedavi Amaçlı Oturma İzni
Tedavi Amaçlı Oturma İzni

Tedavi Amaçlı Oturuma İzni

Tedavi Amaçlı Oturuma izni, Türkiye’de tedavi olmak isteyen yabancıların tedavi süresince Türkiye’de kalışlarını sağlayan bir ikamet türüdür. Türkiye nitelikli ve ekonomik sağlık hizmetleri nedeniyle kanser, Böbrek, Diş hastalıkları, Tüp Bebek tedavisi, Ortopedik hastalıklar gibi daha birçok alanda Yabancı hastalar tarafından tercih edilmektedir. 

İçindekiler

Tedavi Amaçlı Oturuma İzni Nedir?

Tedavi Amaçlı Oturum İzni, Türkiye’de tedavi görmek isteyen ancak tedavi süresi vize süresini aşan kimselerin başvurduğu ve tedavi süresince Türkiye’de yasal kalış hakkı veren bir oturum türüdür.

Kimler Tedavi Amaçlı Oturuma (İkamet) İznine Başvurabilir?

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliğine göre, Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımayan ve sırf tedavi amacıyla Türkiye’ ye gelmiş olan yabancıların kamu veya özel hastanelerde tedavi olmak şartıyla Tedavi Amaçlı Oturum (İkamet) İznine Başvurabilir.

Tedavi Amaçlı Oturuma (İkamet) İzni İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • İkamet İzni Başvuru Formu,
 • Sağlık Sigortası,
 • Hastane Başhekiminden veya Hekimden Islak İmzalı Tedavini Devam Ettiğine Dair Tedavi Raporu,
 • Türkiye’de tedavisi süresince yeterli maddi imkana sahip olduğunu ibraz edecek evraklar,
 • Başvurucu bu süre içerisinde evde kalacaksa noter huzurunda imzalanmış kira sözleşmesi, otelde kalacaksa buna ilişkin rezarvasyon bilgileri,
 • En az 1 yıl geçerli güncel pasaport,
 • 4 adet beyaz fonda çekilmiş biyometrik fotoğraf,
 • İkamet İzni harçları,

Tedavi Amaçlı Oturuma (İkamet) İzni Başvurusu Nereye ve Nasıl Yapılır?

Tedavi Amaçlı Oturum İzni Başvurusu https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresine yapılır. Buna göre yukarıda yer alan evraklardaki bilgilerle web sitesindeki formlar doldurulur. Akabinde sistem tarafından size bir mesaj yollanarak randevu tarihi ve saati hakkında size bilgi verilir.

E-İkamet başvuru sisteminde doldurduğunuz ikamet formunun çıktısı hazırlanarak imzalanır ve yukarıda yer alan evraklarla beraber dosyanız randevu gününde göç idaresi teslim edilmelidir.

Hasta Refakatçisi İkamet İzni Alabilir Mi?

Tedavi görecek hastanın ikamet izni yalnızca kendisi için Türkiye’de kalma imkanı sağlar. Yabancının refakatçisi için ayrıca ikamet izni başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Refakatçi eş olması durumunda Aile İkamet İznine diğer kişiler durumunda ise Kısa Dönem İkamet İznine de başvuru yapılabilir.

Tedavi Amaçlı Oturma İzni Ne Kadar Sürede Verilir?

İkamet izni başvuruları mülakat ve değerlendirme sürecinden sonra sonuçlandırılmaktadır. İkamet izni kararı her bir yabancı için ayrı ayrı verilmektedir. Başvuru değerlendirme süresi kural olarak 90 gündür. Değerlendirme sürecinin 90 günden fazla sürmesi halinde başvurucu bilgilendirilmektedir.

Tedavi Amaçlı Oturma İzni Kaç Yıllık Verilir?

Tedavi Amaçlı İkamet izni, 3 ay, 6 ay, 1 yıl ve 2 yıl süreliğine verilmektedir. Başvuru esnasında tedavinin ne kadar süreceği verilecek ikamet süresini etkilemektedir. Verilen süreler sonunda tedavinin bitmemesi halinde başvurucu Tedavi Amaçlı İkamet iznine uzatma başvurusunda bulunabilir.

Tedavi Amaçlı Oturma İzni Uzatma Başvurusu Nereye Ve Ne Zaman Yapılır?

Tedavi Amaç İkamet İzni Uzatma Başvurusu https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresine yapılır. İkamet izni uzatma başvuruları, ikamet izin süresinin dolmasına 60 gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce yapılmalıdır.

Uzatma Başvurusunda bulunduktan sonra, sistem tarafından verilen randevu gün ve saatinde, gerekli belgeler il göç idaresine bizzat sunulur. Gerekli belgeler, tedavi amaçlı oturma izninin şartlarının devam ettiğini gösteren belgeler olup, ikamet izninin verilmesi için gerekli belgelerle aynıdır. Bunların yanında mevcut tedavi amaçlı oturma izni belgesi ile tedavinin devam ettiğine dair başhekim raporu da gerekli belgelere eklenir.

Tedavi Amaçlı Oturma İzni Ret Sebepleri Nelerdir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve bu kanun Uygulama Yönetmeliğine göre aşağıdaki durumlarda ikamet izni başvurusu ret edilir. Buna göre:

 • Başvurulan ikamet iznine uygun gerekli şartların mevcut olmaması,
 • Başvurucu hakkında sınır dışı kararı bulunması,
 • Başvurucu hakkında Türkiye’ ye giriş yasağı kararı bulunması,
 • Evliliğin, ikamet izni almak amacıyla yapıldığının tespit edilmesi,
 • Başvurucunun Kamu sağlığı için tehdit olarak değerlendirilecek bir hastalık taşıyor olması,
 • Başvurucunun vize süresinin sona ermesinin ardından ikamet izni başvurusunda bulunması,

Hallerinde İkamet İzni başvurusu ret edilir.

Tedavi Amaçlı Oturma İzni Başvurum Reddedildi Yasal Haklarım Nelerdir?

Tedavi Amaçlı İkamet izni başvurunuz ret kararı ikamet adresinize yazılı olarak tebliğ edilene kadar Türkiye’de yasal olarak kalabilirsiniz.  Telefonunuza mesaj gelmesi sadece bilgilendirme amaçlıdır. İkamet izni başvurusu reddi üzerine yabancının vize süresi varsa bu sürenin son bulmasından itibaren 10 günlük süre içinde Türkiye’den çıkış yapması gerekir. Yabancının vize süresinin olmaması durumunda ret kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 10 günlük süre içerisinde Türkiye’yi terk etmesi gerekir. Yabancı kimseler bu 10 günlük sürede ülkeyi terk etmemesi durumunda bu kişiler hakkında sınır dışı etme kararı alınır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Fransa'daki Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi 2024

Tedavi Amaçlı Oturma İzni Ret Kararına Karşı İtiraz Ve İptal Davası

İkamet izni ret kararının size tebliğ edilmesinin ardından 60 gün içerisinde ret kararına karşı İdare Mahkemesinde iptal davası açabilirsiniz. Ancak çok bilinen bir yanlıştır ki sadece iptal davası açmanız size Türkiye’de yasal kalış hakkı vermez. Dava süresince Türkiye’de yasal kalış hakkı elde etmek için iptal davası açarken Mahkemeden tedbir kararı talep edilmelidir.  İkamet izni başvurusu reddi kararı, kişi için telafisi mümkün olmayan zararlar doğurması durumunda mahkeme tedbir kararı verebilir. Tedbir kararının verilmesi üzerine dava süresince Türkiye’de yasal kalış hakkı elde edebilirsiniz.

Tedavi Amaçlı Oturma İzni Başvurum Ret Edildi Tekrar İkamet İznine Başvuru Yapabilir Miyim?

6448 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu göre ikamet izni ret edilen kimse aynı ikamet türüne 6 ay boyunca başvuru yapamaz. Ancak farklı bir ikamet türüne veya aynı ikamet türü olsa bile farklı bir nedenle 6 ay beklemeden ikamet iznine başvuru yapabilir.

Sıkça Sorulan Sorular 

İkamet İzni Başvuru Değerlendirme Süreci İçerisinde Yurt Dışına Çıkmak Mümkün Müdür?

Her defasında 15 gün içerisinde dönmek şartıyla  çıkış-giriş yapılabilir.

E-Devletten Alınan Belgeler İkamet İzni Başvurularında Geçerli Midir?

E-Devlet üzerinden temin edilen resmî kurumlarda kullanılabilir ibareli belgeler kabul görecektir.

İkamet Başvurularında Eksik Belge İçin Kaç Gün Süre Verilir?

Eksik belgelerin tamamlanabilmesi için idarece 30 güne kadar süre verilebilir. Eksik belgelerinizi belirlenen süre zarfında tamamlamamanız halinde başvurunuz işlemden kaldırılacaktır.

Farklı Bir İkamet İzni Türüne Geçiş İçin Uzatma Başvurusu Yapabilir Miyim?

Yabancılar, ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesi veya farklı bir gerekçenin ortaya çıkması hâlinde, yeni kalış amacına uygun ikamet izni talebinde bulunabilir. Geçiş başvurusu olarak yapılması gerekmektedir.

Geçerlilik Süresi Sona Ermiş Pasaport İle İkamete Başvuruda Bulunabilir Miyim?

İkamet izni için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır. Dolayısıyla geçerlilik süresi sona ermiş pasaport ile ikamet izni başvurusu yapılamaz.

İkamet İzni Almak İçin Bankada Ne Kadar Param Olması Gerekir?

Kısa dönem ve öğrenci ikamet izinlerinde idarece bilgi ve belge talep edilmedikçe yabancının beyanı yeterlidir. Aile ikamet izninde destekleyicinin, toplam miktarı asgari ücretten az olmamak üzere ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan gelirinin olması şarttır. Uzun dönem ikamet izninde ise yeterli ve düzenli bir gelirinizin olması gerekmektedir. Yeterli ve düzenli bir gelirin tespitinde ise aylık asgari ücret tutarında gelirinizin olması kabul edilebileceği gibi, gelir getiren bir taşınmazınızın bulunması, banka hesabınızda ülkemizde geçiminizi sağlamaya yeteceğine kanaat sağlayan paranızın bulunması gibi durumlar da kabul edilebilmektedir.

İkamet İzni Başvuruları Ne Kadar Sürede Sonuçlandırılır?

İkamet izni başvuruları, başvurunun işleme alınmasından itibaren en geç 90 gün içinde sonuçlandırılır. Doksan günlük süre, bilgi ve belgelerin tam olarak yetkili makama teslim edildiği tarihten başlar. Sürenin uzaması halinde yabancıya bilgi verilir.

İkamet İzni Başvurum İçin Pasaport Sürem Ne Kadar Olmalıdır?

Talep edilen süreden en az 60 gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen seyahat belgesi sahibi olmanız gereklidir.

Randevu Tarihinden Önce Vize/İkamet Sürem Bitmiş Oluyor, Sorun Olur Mu?

Randevu tarihinden önce vize ve ikamet izni süresi biten yabancılar, başvuru formu ile randevu gününe kadar ülkemizde kalışınıza izin verilir.

İkamet İzni Başvurum Reddedildi, Nasıl Bir Yol İzlemem Gerekmektedir? Tekrar Başvuru Yapabilir Miyim?

İkamet izni talebinin reddi, iznin uzatılmaması veya iptali, yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir. Tebligatta, yabancının karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabileceği ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır. Ayrıca ikamet izni başvurusunun reddedilmesi halinde 6 ay içerisinde aynı kalış amacıyla başvuru yapılamamaktadır. Yasal süreniz devam etmekteyse farklı bir kalış amacıyla başvuruda bulunabilirsiniz.

İkamet İzni Başvurusuna İlişkin Harç Bedeli Ve Belge Bedeli Ödemeleri Nereye Yapmam Gerekiyor?

İkamet izni harcı ile belge bedelini, E-İkamet sistemi üzerinden kredi kartıyla sanal POS kullanarak, süreksiz vergi tahsil eden vergi dairelerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı veznelerine veya Maliye Bakanlığının anlaşmalı olduğu bankalara (Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank) başvuru numaranızı bildirerek ödeyebilirsiniz. Bankalarda yapılacak ödemeler için kullanılan kodlar şu şekildedir: Kart Bedeli: 9207, Vize Harcı: 9234 , İkamet Harcı Bedeli: 9233.

İkamet İzni Başvurusunda Bulundum, Süresi Hangi Tarihten İtibaren Başlatılır?

İkamet izni, vize ya da vize muafiyeti süresinin sona erdiği tarihten, talep halinde müracaat tarihinden itibaren başlatılır. Süresi uzatılan ikamet izni, önceki izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

İkamet İzni Başvurusunu Şahıs Veya Firmalar Aracılığıyla Yapabilir Miyim?

Yabancılara ilişkin iş ve işlemler sadece vekaletnamesi olan Avukatlarla aracılığıyla takip edilmektedir. Bunun dışında kalan şahıs ve firmalar aracılığıyla işlem yapmanız mümkün değildir.

İkamet İzni Başvurusunu Yabancı Adına Bir Başkası Yapabilir Mi?

İkamet izni başvurularının yabancı tarafından bizzat yapılması esastır. Bu başvurular, yabancının yasal temsilcisi veya vekâletnameye haiz avukatı aracılığıyla da yapılabilir.

İkamet İzni Harç Miktarımı Ve Belge Bedelini Nereden Öğrenebilirim?

Yabancılar, e-İkamet sistemi üzerinde başvurularını tamamladıklarında ödemeleri gereken harç miktarı hesaplanmaktadır. Ayrıca başvuru formu üzerinden de kontrol sağlanabilir.

İkamet İzni Harç Ve Kart Bedelimi Ne Zaman Ödemeliyim?

İkamet izni ilk başvurularında, geçiş başvurularında ve uzatma başvurularında harç ve kart bedeli randevu tarihinden önce ödenmelidir.

İkamet İznim Varken Yurt Dışına Çıktım, Yurt Dışından İkamet İznine Başvurabilir Miyim?

İkamet izni başvuruları henüz yurt dışından alınmamaktadır. Yurt dışında bulunduğu sürede ikamet izni süresi biten yabancılar, iki ülke arasındaki vize rejimine göre ülkemize giriş yaptıktan sonra elektronik ortamda ikamet iznine başvurabileceklerdir.

Kısa Dönem İkamet İzne Başvuru Yapmak İstiyorum İki Yıl Süre Talep Edebilirim Fakat Sağlık Sigortaları 1 Yıl Geçerlidir Bu Durumda Ne Yapabilirim?

Yapılacak olan sağlık sigorta şirketinin 1+1 yıllık sigorta yapması halinde 2 yıl ikamet izni talebinde bulunulabilir yada 2 yıllık Genel Sağlık Sigortası yaptırılabilir.

Mevcut İkamet İzninin Uzatılması İçin Ne Zaman Başvuruda Bulunulması Gerekmektedir?

Uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına 60 gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce yapılır.

Pasaport Değişikliği Gerçekleştirildiği Taktirde Bildirimde Bulunmak Gerekir Mi?

Pasaport değişikliği yapan yabancıların 20 iş günü içerisinde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

Randevu Günümde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Gidemezsem Bir Yaptırımı Var Mıdır?

Başvurunuz işleme alınmaz. Yasal süreniz devam ediyor ise yeni bir randevu alarak randevunuza katılabilirsiniz. Yasal süreniz sona ermiş ve ilk başvuru yapmış iseniz vize ihlalinden, uzatma başvurusu yapmış iseniz ikamet izni ihlalinden hakkınızda işlem yapılır.

Vize Sürem Bitti Kaç Gün İçinde İkamet İzne Başvuru Yapabilirim?

Vize-vize muafiyet süresi bittikten sonra 10 gün içinde yapılan online başvurular değerlendirmeye alınır.

İkamet İzni Belgesi Geldiğinde Adresimde Değildim, Belgeyi Nereden Temin Edebilirim?

Eğer adresinde bulunamayıp belge teslim edilemez ise adresine en yakın PTT şubesinde belgenin teslim alındığı tarihi takip eden ayın son gününe kadar şubede bekletildikten sonra bağlı bulunan ilin il göç idaresi müdürlüğüne iade edilmektedir.

Pasaport Eşleşmeme Hatası Alıyorum Ne Yapabilirim?

Türkiye’ye giriş yaptığınız pasaport türü bilgisini (Hususi, Umuma Mahsus, Diplomatik teyidi sağlanmalı) girmeniz gerekmektedir. Özel bir durumunuz neticesinde edinilen bir pasaport değilse umuma mahsus seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Pasaport/seyahat belgesi alanına Türkiye’ye giriş yaptığınız pasaport bilgisini girmeniz gerekmektedir. Ülkemize giriş yapmış olduğunuz pasaportun süresinin sona ermesi veya kaybolması nedeniyle ülkemizden çıkış yapmaksızın yeni bir pasaport temin etmiş olmanız halinde Türkiye’ye en son giriş yaptığınız pasaport bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir. Geçerlilik tarihine ise yeni pasaportunuza ait bilgiyi yazabilirsiniz. Çifte vatandaşlığınızın bulunması durumunda ülkemize en son giriş yaptığınız pasaport bilgileriniz ile işlemlerinize devam etmeniz gerekmektedir. Türkiye’de doğan yabancı çocuklar için temin edilen pasaportta giriş çıkış kaydı bulunmayanların ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. e-İkamet başvurusu sırasında bilgilerini girdiğiniz pasaport ile ülkemize giriş yaptığınız pasaport bilgilerinin eşleşmemesi halinde harfli/harfsiz ve boşluklu/boşluksuz olarak tüm varyasyonlar denenmesi gerekmektedir. Bu numara içerisinde pasaportunuz nasıl yazılmış ise aynı şekilde giriş yapmanız gerekiyor. 2007 yılından önce ülkemize giriş yaparak bu tarihten sonra çıkış-giriş kaydı olmayan yabancıların ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Ulusal kimlik kartları ile ülkemize giriş yapan ve pasaporta sahip yabancıların ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Ülkemize giriş kayıtlarında uyruk kısmı “HYM” ya da “Haymatlos” “Vatansız” olan veya Mültecilere Mahsus Seyahat Belgesi ile ülkemize giriş yapan yabancıların ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Güney Sudan, Demokratik Kongo gibi GöçNet sisteminde bulunmayan ya da farklı isimle bulunan ülkelerin olması ve e-İkamet sisteminde eşleşme olmaması sebebiyle başvuru yapamayan yabancıların ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

Not: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız.

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Kanada'daki Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi
Kanada’daki Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi 2024
Haziran 20, 2024
İsveç'teki Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi
Danimarka’daki Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi 2024
Haziran 20, 2024
İsveç'teki Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi
İsveç’teki Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi 2024
Haziran 20, 2024

Etiket Bulutu

5 yıl ikamet şartıyla vatandaşlık 75 bin dolar ikamet izni 200 bin dolar oturum izni Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanmak İçin Şartlar Nelerdir Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması İçin Gerekli Belgeler ev üzerinden ikamet izni genel yolla vatandaşlık ikamet izni iptali nedir ikamet izni iptaline karşı dava ikamet izni reddi ikamet izni reddi 32. madde ikamet izni ret kararına karşı dava ikamet şartıyla vatandaşlık Korunma Mavi karta kimler başvurabilir Mavi kart nedir Mavi kart sahiplerinin hakları MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ BAKIMINDAN ENGEL BİR HALİN BULUNMASI NEDENİYLE TÜRK VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNUN REDDİ NE DEMEKTİR? nüfus hizmetleri kanunu 27/a nedir Nüfus Hizmetleri Kanunu 27/A Nedir Nüfus Hizmetleri Kanunu 27/A Nedir oturum izni iptali nedir Suriyeliler Evlilik Yoluyla Vatandaşlık Kazanabilir Mi Sınır Dışı Edilme TANIMA TENFİZ DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR? Tanıma tenfiz davası Ne Kadar Sürer Tanıma tenfiz davası Yetkili mahkeme tanıma ve tenfiz davası nedir Tanıma Ve Tenfiz Davası Nedir Tanıma Ve Tenfiz Davası Nedir? taşınmaz üzerinden ikamet izni taşınmaz üzerinden oturum izni tedavi amaçlı oturma izni TÜRK VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNUN REDDİ SEBEBLERİ Türk vatandaşlığı kazanma türleri Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır Türkçe Öğrenme Nedeniyle İkamet İzni VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNUN REDDİNE KARŞI İPTAL DAVASI Vatandaşlık Yabancı boşanma kararının nüfusa işlenmesi Yabancı Boşanma Kararının Nüfusa İşlenmesi Yabancı Boşanma Kararının Nüfusa İşlenmesi Yabancılara Yasak Olan Meslek Grupları yatırım yoluyla türk vatandaşlığı Çalışma izni başvurusu nasıl ve nereye yapılır çalışma izni için gerekli evraklar çalışma izni nasıl alınır

Ara