Day

Mayıs 27, 2021
Aile ikamet izni, ailelerin bir arada yaşamalarına hizmet etmek için kabul edilmiştir. Buna göre Türk Vatandaşı veya eski Türk Vatandaşı ile evli olan yabancılar ve bunların çocukları aile ikamet izninden yararlanabilecektir. Bunların yanında Türkiye’de geçerli ikamet iznine sahip yabancı ile Mülteciler ve Geçici koruma statüsüne sahip olan kişilerin eş ve çocukları da aile ikamet izninden...
Read More
Kanun bazı şartların varlığı halinde evlat edinme yolu ile Yabancı Evlatlığın, Türk Vatandaşlığını kazanabileceğini kabul etmiştir. Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunu Madde 18’e göre evlat edinme ehliyet ve şartları hakkında, tarafların her birinin evlat edinme anındaki Milli Hukukları uygulanır. Buna göre Türk mevzuatında Evlat Edinme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması için...
Read More