Day

Temmuz 1, 2021
Türkiye Cumhuriyeti, bulunduğu coğrafi konum sebebiyle Göç ve İnsan ticareti bakımından hedef ülke olmanın yanında transit ülke konumdadır. Bu nedenle hem hedef ülke hem de transit ülke olmanın vicdani sorumluluğu yerine getirebilmek için kanunla özel bir ikamet türü olan İnsani İkamet izni düzenlenmiştir. İnsani İkamet İzniyle, diğer ikamet izinlerinde aranan şartlar aranmadan, özel durumu bulunan...
Read More