Day

Haziran 28, 2021
Kanunda tespit edilmiş olan amaçlarla Türkiye’ye gelmek isteyen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilir. Kanunda kısa dönem ikamet izni alması öngörülen kişiler şöyledir;  Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler  Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar Ticari bağlantı veya iş kuracaklar  Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar  Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri...
Read More