Tag

Yatırım
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna eklenen fıkra ile Cumhurbaşkanınca belirlenecek tutarda Türkiye’de yatırım yapan yabancı kimselere yatırım yoluyla Türk vatandaşı olma hakkı tanınmıştır. İlgili düzenlemeye göre Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu istisnai yolla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilecektir....
Read More

Ara