Yabancıların Türkiye’de Şirket Açması

toplanti 2

Yabancıların Türkiye’de şirket açması, 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü kanunda ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bahsi geçen mevzuata göre Yabancı kimseler Türkiye’ye gelip şirket ana sözleşmesinde belirtmiş oldukları faaliyet alanına göre Türkiye’de ticari faaliyette bulunabilirler. Ticari faaliyet alanına göre ve şirket kurucularının isteği doğrultusunda yabancı kimseler, Kollektif şirket, Komandit şirket, Sermayesi paylara bölünmüş komandit, Kooperatif şirket, Anonim şirket, Limited şirket ve Adi şirket kurabilirler.

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  • Pasaport fotokopisi
  • Noter onaylı Pasaport tercümesi
  • Türkiye ‘ de ikamet ediliyorsa ikamet tezkeresi
  • Yurtdışında ikamet ediliyorsa ikamet adresi
  • Türkiye vergi dairelerinden alınan potansiyel vergi numarası belgesi
  • Şirket ana sözleşmesi
  • İmza beyannamesi
  • Vekaletname

Yukarıda sayılan evraklar ile Ticaret sicil Müdürlüğüne şirket kuruluş başvurusu yapılır.

Yabancı Şirket Ortaklarının Çalışma İzni Alma Zorunluluğu
Yabancı kimse, şirket kurulumunu yaptıktan sonra şirketi üzerinde tasarrufta bulunabilmesi ve şirketi yönetebilmesi için çalışma izni alma zorunluluğu bulunmaktadır. Şirket kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından çalışma izni almak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni için başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Bakanlığımızca yapılacak değerlendirme neticesinde talebi uygun bulunarak çalışma izni verilen yabancıların bu izin belgeleriyle birlikte ilgili belediyelere başvuru yaparak işyeri açma ve çalışma ruhsatı talep etmeleri zorunludur. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde talebi uygun bulunan yabancılara çalışma izni verilir.

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yabancı Şirketlerin Belediyeden Ruhsat Alma Zorunluluğu
Şirket kurulumunun ve yabancı şirket ortaklarının çalışma izni alması üzerine ilgili belediyeye başvuru yapılarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı talep etmeleri zorunludur.

Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

Not: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Türkçe Öğrenme Nedeniyle İkamet İzni

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Taşınmaz Üzerinden İkamet (Oturum) İzni
Temmuz 12, 2023

Ara