Yabancıların Türkiye’de Boşanması

bosanma davasi

Eşlerin yabancı olması veya eşlerden birinin yabancı olup diğerinin Türk vatandaşı olduğu boşanma davalarını yabancı boşanma davası olarak kavramlaştırabiliriz. Son zamanlarda çokça karşılaşılan bu tarz boşanma davaları, titizlikle takip edilmesi gereken Milletler Arası Özel Hukuk mevzuatında düzenlenen önemli bir dava türüdür.

Yabancıların Türkiye’deki Boşanma Davalarında Hangi Ülke Hukuku Uygulanır?
Milletler Arası Özel Hukuk Kanunu 14. Maddesine göre eşler aynı ülke vatandaşıysalar boşanma davasında onların milli hukuklarına göre yargılama yapılır. Eşler farklı ülke vatandaşı olması durumdaysa müşterek ikamet ettikleri yer hukuku yani Türkiye cumhuriyetinde ikamet ediyorlarsa Türk hukuk uygulanır. Tarafların müşterek ikamet ettikleri bir yer bulunmaması halinde ise boşanma davasında Türk Hukuku uygulanır.

Yabancıların Türkiye’deki Boşanma Davaları Hangi Mahkemede ve Nerede Açılır?
Yabancıların Türkiye’deki boşanma davaları, eşlerden birinin ikametgahının bulunduğu yerde veya eşlerin davadan önce son 6 ay içerisinde beraber oturdukları yerin Aile Mahkemesinde açılır.

Yabancıların Türk Hukukuna Göre Boşanma Nedenleri Nelerdir?
Türk Medeni Kanunu’nda aşağıda sayılan durumlar boşanma nedeni olarak değerlendirilebilir:

  • Zina
  • Şiddetli geçimsizlik
  • Kötü muamele, fiziksel ve psikolojik şiddet veya öldürme girişimi
  • Eşlerden birinin bir suç işlemesi
  • Eşlerden birinin en az 6 ay boyunca evi terk ederek kendisinden haber alınamaması
  • Akıl hastalığı gibi durumların bulunması halinde Hakim evliliğin sonlandırılmasına karar verebilir.

 

Türkiye’deki Yabancılar Anlaşmalı Olarak Boşanabilirler Mi?
Türk hukukuna göre yabancılar Türk mahkemelerine başvuru yaparak anlaşmalı olarak boşanabilirler. Buna göre taraflar kendi aralarında bir protokol ile nafaka, mal paylaşımı ve çocukların velayeti gibi konularda anlaşarak bunu tutanak altına alırlar. Ardından bu protokol Mahkeme tarafından tasdik edilerek boşanma gerçekleşir.

Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

Not: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  İkamet İzni (Oturum İzni) İptali Nedir ?

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Taşınmaz Üzerinden İkamet (Oturum) İzni
Temmuz 12, 2023

Ara