Kaza foto 2 scaled

Türk hukukuna göre trafik kazası sonrası hasar gören araçta yapılan tamir, onarım işlemleri sebebiyle araçta meydana gelen değer kaybının tazmini için araç değer kaybı tazminat davası açılır. Buna göre bir kaza sonrası hasara uğrayan araç her ne kadar en iyi şekilde onarılmış olsa da aracın ikinci el piyasasındaki değeri düşer. İşte kusursuz bir araç ile kusurlu emsali araç arasındaki bu farka araç değer kaybı denir. Araç sahibi hasar sebebiyle bu farkı karşı taraftan dava yoluyla isteyebilir. Bu davayı Türk vatandaşı veya yabancı her hak sahibi açabilir ve hakkını dava yoluyla kolayca tahsil edebilir.

Araç Değer Kaybı Davasının Şartları Nelerdir? 

1-Kaza, çift taraflı kaza olmalıdır. Tek taraflı olarak bir ağaca çarpmak, duvara çarpmak, takla atmak gibi kazalar değer kaybı tazminatı alınabilecek kazalar değildir.

2-Kazada %100 kusurlu olmamak gerekir. Herkes kendi kusuru ile verdiği zarardan sorumlu olacağından karşı tarafın kusursuz sizin tam kusurlu olduğunuz durumda araç değer kaybı için başvurmanız durumunda başvurunuz reddedilecektir.

3-Onarılan parçaların daha önce başka bir kaza nedeni ile onarılmamış olması gerekir. Aynı yerden ikinci kez zarar gören aracın iki kez değerinin düştüğünü düşünemeyiz.

4-Araç değer kaybı tazminat davası, trafik kazası meydana geldikten sonra en geç 2 yıl içinde açılır.

Araç Değer Kaybı Davası İçin Gereli Belgeler Nelerdir?

Araç değer kaybı davası için gerekli evrakların şunlardır;

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Taşınmaz Üzerinden İkamet (Oturum) İzni

1- Kaza Tespit Tutanağı
2- Araç ruhsatı
3- Karşı tarafa ve size ait sürücü belgeleri

4- Karşı tarafın ve sizin aracınızın sigorta poliçe fotokopisi
5- Ekspertiz raporu

6- Kaza fotoğrafları

7- Aracın onarım fotoğrafları

Araç Değer Kaybı Tazminat Davası ile Hangi Hasar Kalemleri İstenebilir?

Araç değer kaybı tazminat davası ile araçta meydana gelen hasarlar, araçta hasar nedeniyle meydana gelen değer kaybı gerek kusurlu araç sahibinden gerekse de kusurlu araç sahibinin trafik sigortasından talep edilebilir.

-Bu hasarlar dışında hasara uğrayan aracın sahibi aracı çalıştıramaması sebebiyle uğradığı zararı, araçtan faydalanamadığı sürede araç kiralama için ödediği bedeli araç sahibinden veya karşı taraf sigorta şirketinden isteyebilir. Ancak bu dolaylı zararlar için poliçede özel bir hüküm yoksa kusurlu tarafın sigorta şirketine başvurulamaz.

-Araçta meydana gelen hasarın yanında trafik kazasında ölüm meydana gelmişse ölenin yakınları sigorta şirketine, aracın sürücüsüne ve malikine, ayrıca varsa işletene ve işletenin bağlı olduğu teşebbüsün sahibine de destekten yoksun kalma tazminatı talepli dava açabilirler.

Araç Değer Kaybı Davası Ne Kadar Sürer?

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda açılan davalarda raportörde geçen süre, tebligat ve icra işlemelerini de dahil edersek Sigorta Tahkim Komisyonu’nda davaların 4-6 ay arasında sonuçlanarak tahsilat işleminin yapıldığını söyleyebiliriz.

Türk Vatandaşı Olmayanlar Araç Değer Kaybı Davası Açabilir Mi?

Araç değer kaybı davasını, trafik kazasının Türkiye’de olması şartıyla Türk vatandaşı olmayanlarda açabilir.

Saygılarımla;

Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

Not: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili Kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. 

Size özel detaylı bilgi için tıklayınız

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Taşınmaz Üzerinden İkamet (Oturum) İzni
Temmuz 12, 2023

Ara