Tanıma Ve Tenfiz Davası Nedir?

JudBRoll

Miiletler Arası Özel Hukuk Kanunun Madde 58 düzenlenen tanıma ve tenfiz davaları nedir?

Tanıma davası: yabancı bir ülkede verilen mahkeme kararının Türkiye’de hüküm doğurması için veyahut ta Türk mahkemelerinde kesin hüküm veya kesin delil olarak kabul edilmesi için açılan dava türüdür.

Buna örnek vermek gerekirse; Alman Mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de hüküm doğurması için Tanıma davası açılması gereklidir. Aksi halde bu boşanma kararı Türkiye’de geçerli olamayacaktır. Üstelik tarafların Türk vatandaşı olması halinde nüfus kayıtlarında taraflar hala karı – koca bulunmaya devam edip bir birlerinin varisi olacaklardır.

Tenfiz Davası ise yabancı mahkemelerce icrai nitelikte verilen kararların Türkiye’de de uygulanmasını sağlayan dava türüdür.

Örnek vermek gerekirse, Hollanda mahkemesi tarafından alınan ve İstanbul’da faaliyet gösteren bir firma aleyhine hükmedilen tazminatın tahsil edilip İstanbul’daki şirket mallarına haciz koyulması için Türkiye’ de tenfiz davası açılması gereklidir. Başka bir örnekte ise boşanma kararında çocukların velayetinin verilmesi ve nafakaya hükmedilmiş ise bu durumda kararın tanınması yetmez tenfiz davasının da açılması gerekir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Hangi Mahkemede Görevlidir?
Yabancı Mahkeme kararlarının Tanınması ve Tenfizi davası Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Olan Belgeler Hangileridir?

  • Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi için açılacak davalarda aşağıda yer alan belgeler gerekmektedir:
  • Yabancı mahkemece verilen kararın aslı,
  • Yabancı mahkemenin kararının kesinleşmiş olduğunu gösteren kesinleşeme şerhi
  • Apostil Şerhi
  • Yabancı mahkemenin vermiş olduğu kararın Türkçe’ ye yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve bu tercümenin ilgili ülke Türk Konsolosluğundan onaylı sureti,

gerekli olan evraklarıdır.

Saygılarımla;
Avukat Muhammed Fırat Selçuk
Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

Not: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Yabancı Taşınmaz Alımı

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Tedavi Amaçlı İkamet (Oturum) İzni
Ağustos 12, 2023
Taşınmaz Üzerinden İkamet (Oturum) İzni
Temmuz 12, 2023

Ara